Başarı Hikayelerimiz

Abdi İbrahim Raise SAP Projesi

Abdi İbrahim Raise projesi ile, şirket genelinde tümüyle entegre ve iyileştirilmiş iş süreçleri kullanılmaya başlandı. Bu gelişmenin birimler arası iletişimi güçlendirmesi ile iş verimliliğine pozitif katkı sağlandı.

Detaylar

Borusan EnBW Enerji SAP Projesi

Borusan EnBW Enerji’de SAP’nin proje yönetimi, satın alma yönetimi modülleri entegre bir şekilde kullanılır hale geldi. Bu kapsamda, şirketin departman satın almaları, proje satın almaları, sözleşmeleri, hakedişleri, avans ödemeleri, şantiye ve bölgelerdeki kasa kullanımları aktif hale geldi.

Detaylar

STFA SAP CRM / Mobile Projesi

Projemiz SAP CRM modülünün inşaat sektörüne uyarlanmış Türkiye’deki ilk uygulamasıdır. Bu kapsamda işverenlerimiz, rakiplerimiz, iş ortaklarımız rollerine göre sistemde depolanıyor. Firmalarla ilgili tüm kontaklar iletişim bilgileri ile sistemde saklanabiliyor. Tüm dünyada takip ettiğimiz, ihalesine hazırlandığımız projeler, ilgili aşamaları ile sistemde takip edilebiliyor.

Detaylar

IC Holding SAP Projesi

Sahip olduğumuz kaynakları daha doğru kullanabilmek, iş süreçlerini hızlandırmak ve böylece verimliliği arttırmak amacıyla ERP uygulamalarına başladık. Grup şirketleri ve iştirakler arasında finansal konsolidasyon sağlamayı amaçladık. Raporlama yeteneklerimizi arttırarak uluslararası standartları yakalamak istedik.

Detaylar