Abdi İbrahim Raise SAP Projesi

Abdi İbrahim Raise projesi ile, şirket genelinde tümüyle entegre ve iyileştirilmiş iş süreçleri kullanılmaya başlandı. Bu gelişmenin birimler arası iletişimi güçlendirmesi ile iş verimliliğine pozitif katkı sağlandı. Abdi İbrahim’in sektörün değişen rekabet şartlarına yönelik yeni ihtiyaçlara daha hızlı ve esnek cevap verebilir hale gelmesine yardımcı olan proje raporlama konusunda da şirket genelinde ortak bir dil oluşmasına ve ileride uygulanacak bir raporlama aracına sağlam bir altyapı oluşmasına katkı sağladı. Bu kapsamdaki bir projenin en büyük faydalarından birisi de şirketin temel süreçlerine oldukça hakim bir kadro oluşturması oldu. SAP proje ekibinin her üyesi şirket için çok önemli bir değer haline geldi.

Türkiye’nin akredite olmuş ilk Ar-Ge merkezini kuran Abdi İbrahim, her yıl cirosunun %5’ini Ar-Ge’ye ayırmaktadır. Portföyündeki 160 marka, 350 milyon kutu üretim kapasitesi ve 30’a yakın lisansör ile başarısını uluslararası platformlara da taşıyarak 20’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

Abdi İbrahim Yazılım & ERP Müdürü Emre Vural projeyle ilgili sorularımızı yanıtladı.

Firmanız ve faaliyetleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz?

Abdi İbrahim, 1912 yılından bu yana güçlü vizyonu dinamik yapısı ve çağdaş bakış açısıyla toplum sağlığının iyileştirilmesi için çalışmaktadır. Türkiye ilaç sektörünün lideri olan Abdi İbrahim; 3.400’e yakın nitelikli insan gücüyle sektördeki en yüksek istihdamı yaratan ve en geniş satış kadrosuna sahip ilaç firmasıdır.

İnsana ve çevreye duyarlılık bilinciyle hareket eden Abdi İbrahim 2010 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi Global Compact’a imza atarak, tüm faaliyetlerini güvenilirlik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri ile yürütmektedir.

100. yılında “Akılcı İlaç Kullanımı Kampanyası”nı hayata geçiren Abdi İbrahim, kampanya ile toplum sağlığı ve ülke ekonomisi açısından önem taşıyan bilinçsiz ilaç kullanımı konusunda, toplumsal farkındalık düzeyini artırmayı ve uzun vadede davranış değişikliği yaratabilmeyi amaçlıyor.

Başarı öyküsüne konu olan SAP projenizi kısaca tanımlar mısınız? SAP iş çözümlerinin, faaliyet gösterdiğiniz sektördeki özel ihtiyaçlardan hangilerini karşıladığını düşünüyorsunuz ?

Abdi İbrahim Raise SAP projesi Eylül 2011 tarihinde başladı. Abdi İbrahim bünyesindeki tüm şirketler için temel Finansal ve Lojistik modüller proje kapsamındaydı. Proje süresi 15 ay olarak planlandı. Şirket içinde, yaklaşık 50 kişiden oluşan, tüm iş birimleri ve Bilgi Sistemleri biriminden çalışanlarımızın katılımı ile proje ekibi oluşturuldu. Danışmanlık şirketi danışmanlarının da katılımı ile 75 kişilik aktif bir proje ekibi ile çalışmalar yürütüldü. 2013 yılının Ocak ayında planlara uygun biçimde 14 modül tek seferde canlı kullanıma geçildi.

İlaç sektörünün GMP kritik süreçleri ve özellikle lojistik süreçlerdeki entegrasyon gereksinimlerinde SAP iş çözümlerinin büyük oranda faydasını gördüğümüzü düşünüyoruz. Ek olarak özellikle projenin tasarım döneminde tüm süreçlerimizi yeniden gözden geçirerek SAP’nin sunduğu en iyi uygulamalardan faydalanmaya çalıştık. Bu çalışmanın canlı kullanımda pozitif etkilerini görmekteyiz.

Bu projeye neden ihtiyaç duydunuz? Projeyle ilgili hedeflerinizi paylaşabilir misiniz?

Abdi İbrahim’in vizyonunu ve stratejik hedeflerini destekleyebilecek bir ERP uygulaması amaçlıyorduk. Bu nedenle Abdi İbrahim ölçeğindeki şirketlerin kullanması gereken uygulamalar arasında öne çıkan ve Abdi İbrahim’in dinamizmine, gereksinimlerine ve büyüme planlarına en uygun yapıya sahip olan SAP’yi hayata geçirme kararı aldık.

Projedeki en temel hedefimiz iş süreçlerimizi gözden geçirip en iyi uygulamaları dikkate alarak iyileştirmekti. Ek olarak dinamik iş süreçlerimizi destekleyebilecek esneklikte bir yapıyı mümkün olduğunca standart SAP çözümleri ile oluşturmayı hedefledik.

Proje kurumunuza ne gibi faydalar sağladı/sağlayacak? (Verimlilik, Hız, Raporlama, Rekabet avantajı vb.) Sizce en öne çıkan faydalar neydi?

İlk olarak projenin şirket genelinde tümüyle entegre ve iyileştirilmiş iş süreçleri sağladığını söyleyebiliriz. Bu gelişmenin birimler arası iletişimi güçlendirmesi ile iş verimliliğine pozitif katkısını gözlemledik. Sektörün değişen rekabet şartlarına yönelik yeni ihtiyaçlara daha hızlı ve esnek cevap verebiliyoruz. SAP, raporlama konusunda da şirket genelinde ortak bir dil oluşmasına ve ileride uygulanacak bir raporlama aracına sağlam bir altyapı oluşmasına katkı sağlamıştır.

Bu kapsamdaki bir projenin en büyük faydalarından birisi de şirketin temel süreçlerine oldukça hakim bir kadro oluşturmasıdır. SAP proje ekibinin her üyesi şirket için çok önemli bir değer haline gelmiştir.

SAP projesini hangi SAP çözüm ortağıyla, nasıl gerçekleştirdiniz? Projeye SAP çözüm ortağının katkılarından bahsedebilir misiniz?

Projeyi Çözümevi Danışmanlık şirketi ile birlikte hayata geçirdik. Çözümevi’nin yaklaşık 25 kişilik bir kadrosu proje boyunca aktif olarak çalışmalarda yer aldı. Abdi İbrahim proje ekibi ile iyi bir sinerji yakalayarak tek bir ekip olmayı başardılar. Proje yönetimi ve senior danışmanlık anlamında Çözümevi’nin projeye ciddi katkıları oldu.

SAP projelerinin başarısında doğru çözüm ortağı ile çalışmanın önemi büyüktür. Özellikle danışmanlık şirketinin proje süresince zorlu dönemlerde sizinle beraber olduğunu ve işi sahiplendiğini göstermesi, iş birimleri ile pozitif iletişim içinde olması çok kritiktir.

Çözümevi’ni tercih etme nedenlerinizi aktarır mısınız? Diğer firmalara da tavsiye eder misiniz ?

Çözümevi’nin deneyimli kadrosu ile birçok alanda başarılı projelerde yer almış bir danışmanlık firması olması ve projeye verdiği önemi ekibe güçlü bir kadro ile katılarak göstermesi temel tercih nedenlerimizdir. Proje süresince tüm Çözümevi ekibine birer “Abdi İbrahimli” gibi çalıştıkları için teşekkür ederiz.

İlerleyen dönemlerde ne tür uygulamalar/yenilikler düşünüyorsunuz?

Kısa vadede SAP BO Raporlama projesini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu proje ile şirket karar destek süreçlerine katkı sağlamak temel amacımız olacak.

Uluslararası pazarlardaki faaliyetlerimizin daha verimli olmasına destek vermek amacıyla yurtdışı operasyonlarımızı da SAP kapsamına alma planlarımız bulunuyor. Ayrıca mobil çözümler, ilerleyen dönemlerde projelendirmeyi hedeflediğimiz konular arasındadır.

Benzer çözümler kullanmak isteyen firmalara ne gibi tavsiyeleriniz olur?

Bu büyüklükte bir projede şirket içi ekibin doğru seçilmesi, her aşamada üst yönetim desteği ve doğru çözüm ortağı ile çalışma en önemli faktörler. Bu faktörlerin tam bir koordinasyonla yönetilmesi projenin başarı hikayesine dönüşmesinde temel olacaktır.