Belediyeler ve Akıllı Şehirler

Türkiye’de yerel yönetimlerin ihtiyaç duyduğu iş dönüşümünü gerçekleştiren Çözümevi, modern belediyeciliğin altyapı haritasını oluşturuyor. SAP’nin endüstri standardı oluşturan çözümleri, Türkiye’de Yerel Yönetimler Kanunu’na bağlı olarak faaliyet gösteren belediyeler, iştirakler ve diğer kuruluşların iş süreçleriyle önemli ölçüde farklılık gösteriyor. Yerel mevzuatlara ve lokal ihtiyaçlara yönelik pek çok gereksinim, dijital dönüşüm öncesi yoğun bir yerelleştirmeye ihtiyaç duyuyor. Dahası, belediye içinde parçalanmış ve düzensiz bir yapıda işleyen pek çok sürecin merkezi bir yönetimle uçtan uca kontrol edilebilir olması hayati önem taşıyor.

Çözümevi, SAP’nin ERP, BPC ve PO uygulamalarını baz alarak yaptığı yerelleştirme sayesinde yerel yönetimlerin dönüşüm ihtiyacına kusursuz yanıt veriyor.

Teknik dönüşüm ile finans, muhasebe, bütçe, satınalma, ihale süreçleri, bakım süreçleri ve taşeron yönetimi süreçleri merkezi bir sistem üzerinde toplanarak kurum genelinde entegrasyon sağlanıyor. Çözümevi tarafından SAP Bordro modülü baz alınarak yerelleştirilen bordo çözümü, Türkiye’deki tüm belediyelerin ve diğer yerel yönetim kuruluşlarının kullanabileceği nitelikte, hazır bir İK altyapısıyla sunuluyor.

Özel sektörden farklı süreçlerle ve zengin çeşitlilikle işleyen ihale süreçlerinin iyileştirilmesini sağlayan Çözümevi Yerel Yönetim Çözümleri portföyü; bütçe kontrolünü de sistemin içine alarak tam entegrasyon sağlıyor. Böylelikle sadece belediyenin yapısına uygun çözüm üretmekle kalmıyor, aynı zamanda dağıtık yapıları merkezi bir sistemde toplayarak süreçlerde standardizasyonu mümkün kılıyor.

Yerel yönetimlerin ihtiyacına göre şekillendirilmeye ve gelecekte yeni modüllere açık bir yapıda dizayn edilen çözüm portföyü; merkezi ve tek kaynaktan yönetilen iş akış modeline dönüşüm çerçevesinde pek çok süreçte otomasyonu mümkün kılıyor. Bu sayede başta taşeronlarla ilgili olan süreçler olmak üzere çoğu iş akışı otomatik onaya bağlanıyor, verimlilik kayda değer biçimde artıyor.

Çözümevi danışmanlığında yerel yönetimler;

  • Dağıtık bir yapıdan merkezi bir süreç altyapısına geçiyor
  • SAP’nin başarısı kanıtlanmış, evrensel iş akışlarını kullanabilir hale geliyor
  • Yerel mevzuata ve yerel ihtiyaçlara uygun bir sistem kullanmaya başlıyor