Borusan EnBW Enerji SAP Projesi

Borusan EnBW Enerji’de SAP’nin proje yönetimi, satın alma yönetimi modülleri entegre bir şekilde kullanılır hale geldi. Bu kapsamda, şirketin departman satın almaları, proje satın almaları, sözleşmeleri, hakedişleri, avans ödemeleri, şantiye ve bölgelerdeki kasa kullanımları aktif hale geldi. Bunun yanında, Borusan EnBW Enerji’nin yatırım projelerinde, proje adımları bazında bütçe ve fiili tutar kontrolleri, işin sahadaki plan ve fiili tamamlanma yüzdeleri izlenebilir hale geldi.

Hızla gelişen bu pazarda, lider oyuncular arasında olma hedefi doğrultusunda Borusan Holding ve EnBW AG, Türkiye’de faaliyet göstermek üzere ortaklık kararı almış, 2009 yılından bu yana Borusan Enerji faaliyetlerine Borusan EnBW Enerji olarak devam etmeye başlamıştır.

Firmanız ve faaliyetlerinizle ilgili bilgi verebilir misiniz?

Faaliyet gösterdiğimiz Türkiye Elektrik Piyasası oldukça dinamik bir yapıdadır. Sektörün liberalleştirilmesi ve şeffaflaştırılmasına yönelik kabul edilen birçok yeni düzenleme ile birlikte gerek yerli gerek yabancı yatırımcılar için piyasa daha da cazip bir hale gelmektedir.

Borusan EnBW Enerji, stratejik olarak portföyünde yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik ve önem vermektedir. Borusan EnBW Enerji, ilk yatırımı olan Bandırma Rüzgar Enerji Santrali (RES) tesisini 2010 yılında tamamıyla devreye almıştır. Erzurum İspir’de yer alan Borusan EnBW Enerji’nin ilk hidroelektrik santrali olan Yedigöl Hidroelektrik Santralinin ilk fazı Ekim 2011’de, ikinci fazı ise Eylül 2012’de devreye alınarak ticari faaliyete başlamıştır. Böylece, Borusan EnBW Enerji’nin toplam kurulu gücü 110 MW’a ulaşmıştır. Borusan EnBW Enerji’nin elektrik enerjisi satış ve ticaret faaliyetleri de 2007 yılından beri Hidiv Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. çatısı altında gerçekleştirilmektedir.

Borusan EnBW Enerji, stratejik olarak 2 milyar $ yatırım yaparak 2020 yılında yenilenebilir enerji ağırlıklı 2.000 MW’lık kapasiteye ulaşmayı hedeflemektedir.

Başarı öyküsüne konu olan SAP projenizi kısaca tanımlar mısınız? SAP iş çözümlerinin, faaliyet gösterdiğiniz sektördeki özel ihtiyaçlardan hangilerini karşıladığını düşünüyorsunuz ?

Şirketimizde SAP’nin proje yönetimi, satın alma yönetimi modülleri entegre bir şekilde kullanılır hale gelmiştir. Bu kapsamda, şirketin departman satın almaları, proje satın almaları, sözleşmeleri, hakedişleri, avans ödemeleri, şantiye ve bölgelerdeki kasa kullanımları aktif hale getirilmiştir.

Bunun yanında, Borusan EnBW Enerji’nin yatırım projelerinde, proje adımları bazında bütçe ve fiili tutar kontrolleri, işin sahadaki plan ve fiili tamamlanma yüzdeleri izlenebilir hale gelmiştir. 

Bu projeye neden ihtiyaç duydunuz? Projeyle ilgili hedeflerinizi paylaşabilir misiniz?

Yatırım projelerindeki bütçeyi, daha proaktif yönetmek en temel amacımız olmuştur. Satınalma sisteminin kurulması ile de, amir onayları, iş bazlı bütçe kontrolleri, tedarikçi yönetimi, avans ve hakediş yönetimi ihtiyaçlarımız karşılanmıştır. 

Proje kurumunuza ne gibi faydalar sağladı/sağlayacak? (Verimlilik, Hız, Raporlama, Rekabet avantajı vb.) Sizce en öne çıkan faydalar neydi?

Projenin ilgili adımındaki bir iş talebi, daha talep aşamasında iken, bütçe kontrollerinden geçmekte ve o adımla ilgili beklenmeyen bir sürpriz en başından yakalanmaktadır. Bütçekontrolleri yanında, ek olarak geliştirilen statü raporlamaları ile işin “tahmini tamamlanma maliyetleri” ile yöneticilerine sunulmaktadır. İmzaya hazır veya imzalı satınalma kontratlarının da sistem üzerine yüklenebilmesi, kontratların hem tek bir platformda saklanmasını hem de SAP’nin MM modülü üzerindeki siparişlerin, fiziki kontratla ilişkilenmesini sağlamıştır. Proje izleme raporlama sistematiğinin gelişmesi, fiziki evrak akışı ve kontrollerinin sistem üzerine taşınarak, dijital iş akışı ile yalınlaşması, projenin öne çıkan faydalarındandır.

SAP projesini hangi SAP çözüm ortağıyla, nasıl gerçekleştirdiniz? Projeye SAP çözüm ortağının katkılarından bahsedebilir misiniz?

Projeyi Çözümevi firması ile başarılı bir şekilde yürüttük. Olağan proje ölçeği dışında, hakedişlerin sisteme taşınmasında servisler ile satınalma yapılması, fiziki iş ilerleme takibi için bize özgün ilerleme raporlamaları geliştirmesi gibi konularda farklılaşan ve beklentimizi aşan çözümler geliştirmişlerdir.

Müşteri olarak beklentilerimizi doğru algılayıp, özellikle detaylı takip gerektiren alanlarda uyarıcı ve yönlendirici olmuşlar, yönetilebilir bir yapı kurmamızı sağlamışlardır. 

Çözümevi‘ni tercih etme nedenlerinizi aktarır mısınız? Diğer firmalara da tavsiye eder misiniz ?

Sektörde benzer projeler yürütmüş olmaları ve işin devamında karşımıza çıkan mobil çözümler için, çok hızlı ve tamamlayıcı çözüm önermeleri tercihimizi bir kez daha haklı kılmıştır. Kendilerine teşekkür ederiz.

İlerleyen dönemlerde ne tür uygulamalar/yenilikler düşünüyorsunuz?

Satınalma ve satınalma sipariş onaylarını mobil çözümlere taşımak istiyoruz. Bunun için Çözümevi firması ile projenin devamında bir çalışma planlamış bulunmaktayız.

Bunun yanında yine talep ve siparişe ERP içinden yüklenen sözleşme belgesinin veya teknik dokümanların “opentext” portal tarafına, index alanlarını otomatik güncelleyerek akmasını planlıyoruz. Bu sayede, ERP ve Opentext portallarını entegre kullanabilmeyi amaçlıyoruz.

Şantiyede kullanılan ve sahadaki iş adımlarını takibe yarayan yazılımlar ile entegrasyon da bir diğer gelecek dönem projemizdir. 

Benzer çözümler kullanmak isteyen firmalara ne gibi tavsiyeleriniz olur?

Büyük bir dönüşüm seferberliği ile tüm departmanları işe katarak proje yönetmeleri tavsiyemizdir.
Bu dönüşümün sadece SAP’nin ERP çözümleri ile sınırlı kalmayacağı, BPC bütçe yönetimi, opentext doküman yönetimi, SUP mobil çözümler gibi pek çok araca kolayca kendilerini adapte edecekleri bilinmelidir.