Sektörün en hızlı, en uygun maliyetli e-irsaliye ve e-arşiv uygulamalarını Çözümevi farkıyla deneyimleyin.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) uygulaması aracılığıyla alıcıya gönderilip, alıcının malları kabul veya red durumunu bildiren yanıtının yine aynı merkezi uygulama üzerinden satıcıya iletilmesi süreçlerini kapsayan e-irsaliye uygulaması, alıcı ve satıcı arasında kapalı devre bir sistemde çalışmaktadır. E-irsaliye süreçlerinin yönetiminde Çözümevi tarafından sunulan maliyet avantajları da bu yeni nesil çözümü daha cazip hale getirmektedir.

Çözümevi tüm e-irsaliye yönetim süreçlerinde devrede

E-irsaliye süreçlerinin devreye alınması için, özel entegratör ile SAP arasındaki entegrasyonların sağlanması Çözümevi tarafından gerçekleştirilmektedir.

SAP ERP üstünde uyarlaması/geliştirmesi yapılmış irsaliye çıktılarının özel entegratöre gönderilmesi için gereken webservis ve data mapping işlemleri, durum takibinin SAP ekranı üzerinden yönetilmesi, özel entegratör ile entegrasyonun sağlanması gibi konular, Çözümevi tarafından hızlıca devreye alınmaktadır. Bu çerçevede, mevcut SAP modüllerinde değişiklik gerekliliği de bulunmamaktadır.

Çözümevi’nin uzmanlığı ile şirketler e-irsaliye sürecini tek elden yönetebilmektedir. E-irsaliye verileri, 10 yıl süreyle dijital ortamda saklanmakta, böylelikle veriye hızlı erişimin yanı sıra, veri arşivi oluşturulması ve buna bağlı giderler de ortadan kalkmaktadır.

Çözümevi deneyimi ile e-arşiv fatura yönetimi

Çözümevinin bir diğer yeni nesil elektronik hizmeti olan “e-arşiv faturası”, GIB tarafından yayınlanan tebliğe ve yönetmeliklere uygun olarak devreye alınmaktadır. e-arşiv faturaları, e-posta olarak gönderilebilmekte ve/veya matbu fatura olmayan formatta kağıda yazdırılarak da kullanılabilmektedir. Bu kapsamda SAP tarafından kesilen faturalar, otomatik olarak e-fatura/e-arşiv ayrımı yapılarak, ilgili birime yönlendirilmektedir.

e-arşiv faturaları, mevcut durumda kullanılan SAP e-fatura kokpit ekranına eklenerek, buradan görüntüleme, faturanın durumunu izleme ve özel entegratöre gönderim işlevleri gerçekleştirilmektedir. Çözümevi bu süreçte, özel entegratöre fatura verilerini ileterek, alıcıya da e-posta ile bilgi vermektedir. Müşteri talebine göre, matbu olmayan kağıt formda e-arşiv faturasının çıktısı da yine Çözümevi tarafından sağlanmaktadır.

Sektörün en hızlı, en uygun maliyetli e-irsaliye ve e-arşiv uygulamalarını Çözümevi farkıyla deneyimleyin.

Avantajlı fiyatlar için bizimle iletişime geçebilirsiniz