ERP Uygulamaları

İyi bir Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemi, müşterilerinize daha iyi ve daha hızlı hizmet sunmanızı sağlayarak, kurumsal başarının anahtarını sunuyor. Bir müşteri, satış ekibiyle temasa geçerek bir ürün talep ettiğinde, bu ürünün envanter, üretim planlama ve tedarikçi genelinde varlığının kolayca sorgulanabilmesi, satışın gerçekleşmesi ve uzun vadede şirketin büyümesi açısından hayati önem taşıyor. Satış, finans, İK ve diğer kritik iş birimlerinin iş verilerini aynı merkez üzerinden takip edebilmeleri, şirketin organizasyonel yapısının sağlıklı ve başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlıyor.

Şirketiniz büyüdükçe ortaya çıkabilecek yönetim ve koordinasyon karmaşasını ortadan kaldıran iş uygulamaları ve modülleriyle SAP ERP, onlarca sektörde ERP pazarının tartışmasız lideri konumunda bulunuyor.

Dünyanın dört bir yanında 50 bini aşkın şirketin büyüme hedeflerine ulaşmalarını sağlayan SAP ERP portföyü, Çözümevi’nin deneyimi ve uzmanlığıyla gerçekleştirdiği entegrasyon projeleriyle hayata geçirildiğinde, kurumsal başarının temel bileşenini oluşturuyor.

Finansal Uygulamalar
SAP ERP çözümüne entegre çalışan finansal uygulamalar, şirket içindeki karmaşık finansal yapılanmaları daha sade ve yönetilebilir hale getiriyor. SAP uygulamaları sayesinde finans süreçlerinin verimliliği artıyor, alınan raporlarla kurum içindeki karar mekanizmaları çok daha isabetli adımlar atabiliyor. Finansal uygulamaların yasal zorunluluklara paralel kurulması ve geliştirilmesi yanında, yönetsel ihtiyaçlarının eksiksiz karşılanması, günlük düzende yürütülen işlerin otomatik hale getirilmesi ve tüm bunların güvenli bir mali kayıt sistemi içinde yürütülmesi Çözümevi danışmanlığında şirketinize sağlanan katma değerler arasında yer alıyor.

Alanında uzman Çözümevi danışman ekipleri, mali muhasebe, maliyet muhasebesi ve kontrol, yatırım yönetimi, finansal tedarik zinciri yönetimi ve IFRS uygulamaları alanlarında imza attıkları pek çok başarılı projenin deneyimiyle şirketinize değer katmaya hazır!

Satınalma, Stok ve Kalite Yönetimi
Müşterilerinize sunduğunuz ürün veya hizmet her ne olursa olsun; süreçlerin sorunsuz işlemesi için satış ve stok arasında kusursuz bir uyum olması gerekiyor. Kurum genelinde etkin bir ERP altyapısı için satınalma yönetimi, depo ve stok yönetimi, kalite kontrol, EXIM ithalat uygulaması ve taahhüt sektörü taşeron hakediş uygulamaları vazgeçilmezler arasında yer alıyor.

Bu uygulamaların Türkiye’deki yasal düzenlemelere ve mevzuatlara uygun olarak yerelleştirilmiş sürümlerini Çözümevi danışmanlığında kullanmak, hiçbir satış fırsatını kaçırmamanızı sağlıyor.

Üretim Planlama ve Proje Sistemleri
Büyüme hedeflerini gerçeğe taşıyacak başarılı bir satışın serüveni; üretim planlama aşamasında başlar. Çözümevi, tedarik zinciri kapsamında yer alan üretim planlama ve kontrol, bakım onarım ve proje sistemlerini hayata geçiriyor. Kesikli üretim, proses tipi üretim ve seri üretimi destekleyecek yapıda olan Üretim Planlama (PP) modülü, zengin planlama seçenekleriyle de farklı kırılımlarda satış ve operasyon planlaması yapılmasına olanak tanıyor. Çözümevi’nin üretim planlama ve proje sistemleri takımı ayrıca bakım onarım ve servis yönetiminin yanı sıra, taahhüt sektörü için özel proje takip uygulaması ve teklif hazırlık uygulamasının da entegrasyonunu yapabiliyor.

Satış ve Dağıtım
Yaptığınız her türlü yatırımın geri dönüşünü almanın ana yolu gelirleri artırmaktır. Gelirleriniz ise yaptığınız satış ve pazarlama faaliyetlerine bağlıdır. Bu nedenle SAP’nin Satış Dağıtım Modülü (SD), ERP’nin büyümeye odaklı sonuçlar vermesinde hayati önem taşıyor. Sipariş süreçlerinin iyileştirilmesi ve daha zengin seçenekler sunulabilmesi, fiyatlandırma aşamasında sağlanacak kolaylıklar ve dağıtım adımlarının takip edilmesi bu çözüm sayesinde tümüyle dijital, merkezi ve kolay yönetilebilir bir yapıya taşınıyor. Satış ekipleri tedarik ve üretim planlamayla daha koordine çalışıyor, stok durumlarından haberdar oluyor ve müşterinin beklentisi en iyi şekilde karşılanıyor.

Size Özel Çözümler İçin

Hazır çözümler sizin için yeterli değil mi? Çözümevi’nin uygulama geliştirme ekibi, sektör lideri uygulamaları sizin beklenti ve ihtiyaçlarınıza uygun biçimde geliştiriyor ve süreçlerinizde en iyi verimliliği sağlayacak şekilde uyarlıyor. En güçlü yazılım geliştirme araçları ABAP, Web Dynpro ABAP, BSP, Workflow, Java, .Net, C# ve HTML5 sayesinde kullandığınız tüm uygulamalar size özgü ihtiyaçları karşılayacak hale geliyor.

Bize Ulaşın

Daha detaylı bilgi ve demo talepleriniz için formu doldurabilirsiniz.