IC Holding SAP Projesi

Sahip olduğumuz kaynakları daha doğru kullanabilmek, iş süreçlerini hızlandırmak ve böylece verimliliği arttırmak amacıyla ERP uygulamalarına başladık. Grup şirketleri ve iştirakler arasında finansal konsolidasyon sağlamayı amaçladık. Raporlama yeteneklerimizi arttırarak uluslararası standartları yakalamak istedik.

M. Erdin Kurbanoğlu – IC Holding Bilişim Teknolojileri Direktörü

Firmanız ve faaliyetlerinizle ilgili bilgi verebilir misiniz?

IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding A.Ş. ve grup şirketlerinin temeli 1969 yılında atılmıştır. Grubumuz inşaat, enerji, turizm, sanayi, altyapı, hava ve deniz limanı işletmeciliği sektörlerinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye dışında ise başta Rusya, Orta Doğu, Orta Asya ve Avrupa gibi çeşitli bölgelerde, özellikle nitelikli müteahhitlik hizmetleri ve orta ölçekli sanayi grubu faaliyetleri olmak üzere birçok proje gerçekleştirmektedir. IC Holding sürekli büyüyen ve gelişen kurumsal bir yapı üzerinde ve uluslararası iş ortaklıkları sayesinde dünyaca tanınan bir marka haline gelmiştir.

Başarı öyküsüne konu olan SAP projenizi kısaca tanımlar mısınız? SAP iş çözümlerinin, faaliyet gösterdiğiniz sektördeki özel ihtiyaçlardan hangilerini karşıladığını düşünüyorsunuz ?

Projemiz IC Holding ve grup şirketlerinde temel olarak mali işler ve insan kaynakları süreçlerini kapsamaktadır. Bu çerçevede IC Holding, IC İçtaş İnşaat, Bomonti Turizm, Treysan, IC İçtaş Enerji, IC Vakfı ve Çeşme Marina’da finansal konsolidasyon sağlanmış, insan kaynakları süreçlerimiz grup içinde standart hale getirilmiştir.

Prefabrik sektöründe faaliyet gösteren Treysan’da ek olarak üretim, satış – dağıtım, satın alma, depo, ve tasarım süreçleri de SAP’ye taşınmıştır. SAP ile doğru ve hızlı bilgi akışı, kişiler arası ve bölümler arası iletişim ve bilgiye ulaşma konularında verimlilik artışı sağlanmış, böylelikle zaman ve iş gücü kaybının önüne geçilmiştir. 

Bu projeye neden ihtiyaç duydunuz? Projeyle ilgili hedeflerinizi paylaşabilir misiniz?

Sahip olduğumuz kaynakları daha doğru kullanabilmek, iş süreçlerini hızlandırmak ve böylece verimliliği arttırmak amacıyla ERP uygulamalarına başladık. Grup şirketleri ve iştirakler arasında finansal konsolidasyon sağlamayı amaçladık. Raporlama yeteneklerimizi arttırarak uluslararası standartları yakalamak istedik.

Proje kurumunuza ne gibi faydalar sağladı/sağlayacak? (Verimlilik, Hız, Raporlama, Rekabet avantajı vb.) Sizce en öne çıkan faydalar neydi?

Şirketlerimiz ve iştiraklerimizde kurumsal ve ortak bir sisteme sahip olduk. Finansal konsolidasyon ve raporlama yeteneklerimizi geliştirdik. SAP sayesinde bundan böyle finansal yönetim, kârlılık ve karar destek amaçlı maliyet analizleri ile mal ve hizmet üretim planlamaları ve kontrolleri daha sağlıklı yapılabilecek. İnsan kaynakları süreçlerimizi grup içinde standart hale getirdik. Bu sayede personel ile ilgili iş analizleri yapılacak, mevcut iş yükü saptanmak suretiyle çalışanlar arasında işlerin daha dengeli dağılımı sağlanacak, ayrıca iş dağılımı optimize edilebilecek. Gerçek zamanlı bilgiye hızlı şekilde ulaşarak yönetsel seviyede seri kararlar alabilme becerilerimizi ilerlettik. Verimlilik artışı sağlanacak, ürün ve hizmetlerin doğru biçimde talep edilen zamanda ve kalitede üretilmesi müşteri memnuniyetine katkı sağlayacak. 

SAP projesini hangi SAP çözüm ortağıyla, nasıl gerçekleştirdiniz? Projeye SAP çözüm ortağının katkılarından bahsedebilir misiniz?

SAP projemizi Çözümevi ile gerçekleştirdik. Çözüm ortağımız, insan kaynakları da dâhil olmak üzere tüm süreçlerimizde proje ekibinin beklentilerini doğru algılayıp, en doğru ve hızlı şeklide gerçekleştirmek için çözümler önerdiler ve sistemi beklentileri karşılayacak şekilde geliştirdiler.

 Çözümevi ‘ni tercih etme nedenlerinizi aktarır mısınız? Diğer firmalara da tavsiye edermisiniz ?

Çözümevi, Türkiye’nin en önde gelen SAP çözüm ortaklarından birisidir. İnşaat sektöründeki uzmanlığı ve tecrübesinin yanında diğer sektörlerde de SAP çözümlerini en doğru ve hızlı şekilde sunmaları tercihimizi Çözümevi yönünde yapmamızda etkili oldu.

 İlerleyen dönemlerde ne tür uygulamalar/yenilikler düşünüyorsunuz?

Kısa vadede SAP’nin iş zekâsı çözümü olan SAP Business Objects BI ve BPC ürünlerini devreye almayı planlıyoruz. SAP kullanmadığımız şirketlerimizde de birer birer proje üretmeye devam ediyoruz. Orta vadede mobil çözümleri de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.

Benzer çözümler kullanmak isteyen firmalara ne gibi tavsiyeleriniz olur?

SAP projeleri gerçekten çok emek harcanması gerektiren projelerdir. Bu nedenle firmaların öncelikle süreçleri iyi bilen personel ile proje ekipleri kurmalarını tavsiye ediyoruz. Ayrıca bu ekiplere SAP ile süreçlerde iyileştirme yapılacağı ve SAP’nin yönetime raporlarının doğru ve zamanında hazırlanması için kullanılacağı bilincinin de benimsetilmesi şarttır.