Çözümevi Mobil İmza Uygulaması ile ofis bağımlılığı ortadan kalkıyor

İmzalanması gereken dokümanlar, ödeme talimatları, resmi yazışmalar, satın alma dosyaları, ihale belgeleri gibi dokümanların yönetimi ve bunlara bağlı aksiyonlar, artık ofiste bulunmak için bir zorunluluk değil.

Çözümevi Mobil İmza Uygulaması, ofisten yapılması zorunlu görünen birçok işin bulunduğumuz herhangi bir yerden de yapılabilmesini sağlıyor. Bu uygulama ile imzalanması gereken dokümanları online olarak oluşturmanın yanı sıra, kolayca düzenleyebilir, onaya gönderebilir, elektronik veya mobil imza ile hızlıca onay alabilirsiniz.

İmzalı belgelerinizi denetlenebilir bir yapıda sunan, Çözümevi Mobil İmza Uygulaması ile bu belgeleri güvenli belge yönetimi kuralları ile şifreli olarak arşivleyip yönetebilir ve dilediğiniz zaman kolayca ulaşabilirsiniz. Çözümevi Mobil İmza Uygulaması ayrıca, “Kağıtsız Ofis” yaklaşımıyla çevreci ve sürdürülebilir iş yaşamına da önemli bir katkı sağlıyor.

Güvenli, Denetlenebilir, Raporlanabilir

Çözümevi Mobil İmza Uygulaması kapsamındaki teknik özellikleri şöyle detaylandırmak mümkün;

 • Web tabanlı responsive erişim ile ofisten bağımsız çalışabilme
 • Online doküman oluşturma ve düzenleme
 • İstenilen belgenin manuel onay ve imza sürecine dahil edilmesi
 • Onay süreç bakımı ya da SAP HR Entegrasyonu ile otomatik onay adımlarına yönlendirme
 • Otomatik mail ile bilgilendirme ve mail üzerinden onay ekranının açılabilmesi
 • Toplu imza seçeneği ile hızlı işlem yapabilme
 • Ekli ya da eksiz belgeleri için imzalama seçenekleri
 • İmzalanacak ekli ya da eksiz dokümanların otomatik olarak, PDF formatına dönüştürülebilmesi
 • Elektronik veya mobil imza ile belgenin resmi geçerlilik kazanması
 • İmzalanan belgenin KEP üzerinden otomatik gönderilmesi
 • Karşı kurumun imzalı belgenizi, yine aynı belge üzerine otomatik olarak basılan tekil kodla sorgulayabileceği web altyapısı
 • Raporlama ile imza süreçlerinin anlık durumunun ve verimliliğinin incelenebilmesi
 • Doküman olay geçmişi ile izlenebilirlik
 • Versiyonlama ile tüm versiyonlardaki dokümanları farklı şekilde görüntüleme kabiliyeti
 • Arşivlenen dokümanın şifrelenerek saklanması ile maksimum güvenliğin sağlanması
 • Yetkilendirme ile belgelere izinsiz erişimlerin önlenmesi

Çözümevi Mobil İmza Uygulaması ile kurumunuzda KAĞITSIZ OFİS’e geçerek, daha güvenli, denetlenebilir ve raporlanabilir bir yapıda, ofiste bulunma zorunluluğunu ortadan kaldırabilirsiniz. Tüm bu özellikleri, mevcut SAP ERP sistemi veya herhangi bir ERP sistemi ile doğal ve entegre bir yapıda kullanabilirsiniz.

Çözümevi Mobil İmza’nın temel faydaları

SAP ERP uygulamasının oluşturduğu dokümanları imzalamanız mı gerekiyor? Dilediğiniz her ortamdan Çözümevi Mobil İmza uygulamasına bağlanarak, SAP ERP’den alınan dokümanı imzalayıp, KEP ile ya da diğer platformlar üzerinden, dijital olarak gönderebilirsiniz.

SAP Fiori üzerinden, mobil onaylar ile ilerlettiğiniz bir ödeme talimatı sürecini, “Çözümevi Mobil İmza” uygulamasıyla eksiksiz olarak dijitalleştirerek, fiziksel imza süreçlerini ortadan kaldırabilirsiniz. Böylece hem zamandan kazanır hem de fiziksel süreçlerin getirdiği yükten tamamen kurtulmuş olursunuz.

SAP HR’da imza gerektiren süreçleriniz mi var? Bu süreçlere otomatik eklenecek dokümanları Çözümevi Mobil İmza Uygulaması ile imzalayarak ve KVKK’ya uyumlu şekilde arşivleyerek yönetebilirsiniz. Ayrıca SAP SATINALMA süreçlerinize elektronik/mobil imza altyapısı ekleyerek kurumunuz ve tedarikçileriniz ile birlikte, sistemi daha etkin ve daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Böylece mail üzerinden doküman versiyonları kontrolü gereksinimi ortadan kalkacaktır. Ek olarak, kontratlarınızı sistem tedarikçileriniz ile birlikte elektronik veya mobil imza ile imzalayabilirsiniz.

Çözümevi Mobil İmza Uygulaması, SAP ERP ürünlerindeki tüm imzalı belge üretimi ihtiyaçlarınız için merkezi olarak konumlandırılmaktadır. Bu özelliğin getirisi olan tam dijitalleştirilmiş belge yönetimi ile kurumunuzun iş süreçleri hızlanacak, kolayca izlenebilecek ve daha erişilebilir olacaktır.

Kurumsal Faydalar

 • Personel maliyetlerinin azaltılması
 • Fiziksel kayıt maliyetlerinde (kağıt, yazıcı, arşiv vb.) azalma
 • İmza süreçlerinde hız ve güvenliğin artması
 • Her yerden online bağlantı ile ofis bağımlılığının azaltılması
 • Onay sırası ile sıralı imzalama işlevleri
 • Otomatik gecikme bildirimleri ile işlerin takibi ve hızlanması
 • E-imza ve mobil imza ile sağlanan hukuki geçerlilik
 • İhtiyaca yönelik esnek tasarım ile kurumun ihtiyaç duyduğu imzalama altyapısının sağlanması
 • Merkezi çözüm ile bir veya birden fazla şirket için ortak çözüm altyapısının sağlanması
 • Doküman formatından bağımsız imzalama
 • KVKK ve benzeri kanunlar için güvenli ve denetlenebilir yapı oluşturulması
 • Otomatik belge yönetimi ile belgelerin yaşam sürelerinin takibinin yapılması ve güvenli belge arşivleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi
Bize Ulaşın

Daha detaylı bilgi ve demo talepleriniz için formu doldurabilirsiniz.