Yarım asırlık geçmişiyle bugün inşaattan savunma sanayiine, enerjiden madencilik, turizm, finans, ticaret ve hizmet sektörlerinde 35’i aşkın şirket ve iştirakleriyle sadece Türkiye’de değil, dünyanın bir çok ülkesinde de adından başarı ile söz ettiren NUROL Şirketler Topluluğu, SAP S/4 HANA dönüşüm sürecinde Çözümevi ile ilerleme kararı almıştır. Son derece kapsamlı bir operasyon çerçevesinde 3 Faz olarak hayata geçirilecek olan SAP S/4 HANA dönüşüm süreci, mali uygulamalardan üretim süreçlerine kadar birçok önemli modülü de kapsıyor.

İlk faz olan SuccessFactors, İnsan Kaynakları ve Bordro Projesi Temmuz 2018 itibariyle başlamış olup Ocak 2019 tarihinde canlıya geçmesi hedeflenmektedir. İkinci faz olan ve yaklaşık 20 modülün dahil olduğu ana ERP Projesi’nin Ağustos 2018 itibariyle başlayıp Ocak 2020 tarihinde tamamlanması hedeflenmektedir. Üçüncü ve son faz olan Bütçe Planlama projesi ise Nisan 2020 tarihi itibariyle başlayıp Kasım 2020 tarihinde canlı kullanıma alınması ile projenin tamamlanması hedefleniyor.

Nurol Şirketler Topluluğu’na bağlı yurt içi ve dışı şirketlerin, gelişen ve değişen ihtiyaçları doğrultusunda planlanan SAP ERP Sistemi kurulumu, tüm süreçler özelinde Çözümevi’nin deneyimli danışmanları tarafından gerçekleştirilecek. Nurol Şirketler Topluluğu bu doğrultuda, halihazırda kullanımda olan şirket içi yazılımlar ile tüm süreçlerinin yürütüldüğü mevcut ERP programı ve 14 dış sistem entegrasyonunu , SAP’nin ilgili modülü ile değiştirecek.

Proje kapsamında ilk fazda “SF-Çalışan Merkezi”, “SF-Hedef ve Performans Yönetimi”, “SF-Kariyer ve Gelişim”, “HR-İnsan Kaynakları Bordro” modülleri devreye alınırken, ikinci faz içerisinde “FI-Mali Muhasebe”, “AA-Sabit Kıymetler Muhasebesi”, “CM-Nakit Yönetimi” “TRM-Hazine ve Risk Yönetimi”, “CO-Maliyet Muhasebesi”, “FM-Fon ve Bütçe Yönetimi”, “PP-Üretim Planlama”, “SD-Satış ve Dağıtım”, “MM-Malzeme Yönetimi”, “eWM-Depo Yönetimi”, “PS-Proje Sistemi”, “QM-Kalite Yönetimi”, “PM-Bakım ve Onarım”, “CS-Müşteri Servisleri”, “APO/PPDS-Üretim Çizelgeleme”, “APO/SNC- Tedarikçi İşbirliği Yönetimi”, “SRM- İhale, Teklif Yönetimi (Satın alma)”, “SLC- Tedarikçi Yaşamdöngüsü Yönetimi”, “BI-Raporlama”, “BPC-Konsolidasyon” fonksiyonları kapsam dahilindedir. Üçüncü ve son fazda “BPC-Bütçe Planlama” fonksiyonlarının devreye alınarak projenin başarı ile tamamlanması hedeflenmektedir.”