Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. SAP ERP Projesi

Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş.’de organizasyonlar arası entegrasyon SAP uygulamalarıyla sağlandı. Projemiz, kavramsal süreçte kararlaştırıldığı üzere zaman ve yeterlilik açısından başarılı bir şekilde sonuçlandı. SAP ile birlikte ihtiyaçlarımıza bir ERP sisteminden alınabilecek maksimum verimle çözüme ulaşmış bulunuyoruz.

Ayhan Şahin – Genel Müdür Yardımcısı (Mali ve İdari İşler)

Hedefler
 • Organizasyona ilişkin işlemlerin tek sistem üzerinden entegre şekilde yönetimini sağlamak
 • Yurtdışı bankalarınca bir araya gelinerek, özel hükümlere tabi kredi anlaşmasının itfa yönetimini ve raporlamalarını sağlamak
 • Farklı tahsilat yöntemlerini kullanan sistemde üretilen verileri eksiksiz ve doğru biçimde kaydederek otomatik koordinasyonu sağlamak
 • Tahsil edilemeyen ihlalli geçişlerle ilgili yasal takip sürecini icra ve icra öncesinde detaylı olarak raporlamak
 • Banka entegrasyonlarıyla otomatik tahsilat kayıtları ve raporlamaları oluşturmak
 • Farklı lokasyonlardaki tesisler arasında koordinasyon sağlamak
 • Sistem veri güvenliğini sağlamak
 • Süreçlerde otomasyon ile hata riskini en aza indirmek
Neden SAP
 • Uluslararası bilinirliğe sahip olması
 • İş analitiği alanında müşteriye özel çözüm üretme olanağı sağlaması
 • Karmaşık süreçler için en uygun ve esnek çözümleri sunması
 • Avrupa’nın önemli otoyollarının ERP ihtiyacında SAP kullanılması
Neden Çözümevi
 • İnşaat sektöründeki iş deneyimi
 • Tecrübeli ve güven veren danışman kadrosu
 • Her lokasyon ve zamanda destek sağlayabilmesi
 • Analitik öneri ve çözümler üretmesi
 • Teknolojik avantajlar sunması
 • Maliyetleri büyütmeksizin fayda sağlaması
SAP çözümleri ve hizmetleri
 • SAP ERP kapsamında FI, CO, MM, OT
 • Firmaya özgü kredi modülü
 • SAP HCM ve PDKS uygulamaları
Faydalar
 • Ortak sistem kullanımıyla bilgiye erişimin kolaylaşması ve standardizasyon sağlanması
 • Maliyet ve ciroların anlık olarak izlenebilmesi
 • Tahsilat yönetiminde verimliliğin artması
 • Tahsilat yönetiminde verimliliğin artması
Gelecek planları

OTOYOL YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. etkin bir tahsilat yönetimi ve maliyet analizleri çerçevesinde dinamik bir sistem kurarak, kâr maksimizasyonu sağlamayı ve tüm süreçlerde iyileştirmeler yaparak zaman ve iş gücü maliyeti açısından verimliliği daha da yükseltmeyi hedefliyor.