SAP FI modülü, muhasebede faaliyetlerinizin sistemde uygun ve güvenilir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Bu modül, SAP modülleri arasında en çok kullanılan modüllerden biri olmakla beraber SAP ERP sisteminin ana modülleri arasında yer alır. Şirketlerin yasal faaliyetleri, modül aracılığıyla sistemde takip edilebilir. SAP’nin FI modülü, birçok sektörde kullanılmaktadır. Kullanım alanı olarak herhangi bir sektör sınırlaması yoktur ve firma büyüklüğü, modülü kullanmak için kısıt değildir.

FI Modülünü İş Süreçlerinize Entegre Edebilirsiniz

Küçük, orta ve büyük ölçekli firmalar FI modülünü kullanabilirler. Farklı ERP sistem entegrasyonuyla modül kullanılabilir ve özelliklerinden faydalanılabilinir. SAP FI modülü tek bir şirketin iş süreçlerine uyarlanabileceği gibi çoklu şirket yapılarında da devreye alınabilir. Modül, konsolidasyon için gerekli zeminin hazırlanmasına yardımcı olur ve SAP’nin iş alanı fonksiyonuyla gelir ve giderlerin şirket altındaki farklı faaliyet alanları bazında görünürlüğünü sağlar. FI modülü, muhasebe süreçleriyle ilgili tüm modüller (Hazine ve Risk Yönetimi, Satış-Dağıtım ve Maliyet Muhasebesi modülleri) ile entegrasyon halindedir. Modülü kullanmak için SAP ERP’ye sahip olmak gerekmiyor ve modülün, SAP ERP’den ayrı bir lisans bedeli bulunmuyor. Mevcut SAP lisansınızla modülü iş süreçlerine entegre edebilirsiniz. SAP sistemleriniz üzerinde kolay kurulum yapılabildiği gibi şirketinizin büyüklüğüne göre entegrasyon sürecin tamamlanması değişkenlik gösterebilir.

SAP_fi_modülü

SAP FI Modülüyle Neler Yapılabilir?

Ödemelerin güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde yapılması ve ödenen belgeler üzerinden kalan bakiyenin de kolaylıkla görünürlüğü sağlanır. Sistemdeki online ödeme fonksiyonuyla seçilen cari ve hesap numarası bazında herhangi bir fatura olmadan, ödeme ve avans işlemlerinin gerçekleştirilmesi mümkündür. Müşteri tahsilatlarının banka entegrasyonuyla online olarak sisteme kaydı yapılır. Yabancı para birimi değerlemesi, amortisman, gelecek yıllara ait gider ve gelir kalemleri, vadeli alacak ve borçların sınıflaması gibi düzenlemerle dönem kapanışlarındaki harcanan zaman ve yapılan hatalar minimum seviyeye indirgenir. SAP FI modülünde HANA teknolojisiyle birlikte önemli geliştirmeler yapılmış ve modülde büyük performans artışı gerçekleşmiştir. Nakit akışı özelliğiyle daha geniş çerçevede, hızlı bir yapılandırmanın mümkün olması sağlanmıştır.

Bize Ulaşın

Daha detaylı bilgi ve demo talepleriniz için formu doldurabilirsiniz.