SAP Integrated Business Planning (SAP IBP)

Doğal afet, pandemi gibi kritik süreçlerde ya da son yıllarda yaşadığımız gibi, hızla gelişen teknolojiyle birlikte hızla dönüşen dünya, ekonomi ve davranışların ortasında, şirketler pazardaki değişikliklere çabuk uyum sağlamalarına yardımcı olacak çözümlere ihtiyaç duyuyor. Öncelikli olarak esnek olması gereken iş süreçlerinin başında ise tedarik zinciri planlaması geliyor. Araştırmalar, esnek ve akıllı tedarik zincirine sahip şirketlerin sorunların üstesinden gelme ve fırsatları yakalama konusunda daha başarılı olduğunu gösteriyor. SAP IBP ile satış ve operasyondan (sales and operations) stoklara, tedarik zinciri planlamasını(supply chain planning) gerçek zamanlı olarak senkronize ederek kesinti olsa bile iş sürekliliği sağlanabiliyor. Kolay, hızlı ve akıllı bir çözüm sayesinde, gerçek zamanlı verilerle daha doğru kararlar alınabiliyor.

Tedarik zinciri yönetiminde SAP IBP nedir?

Tedarik zincirinin dijital ikizi olarak adlandırılan SAP IBP’yi kullanarak, gerçek zamanlı tedarik zinciri planlaması yapabilirsiniz. Bellek içi SAP HANA teknolojisiyle desteklenen bulut tabanlı bir çözümle, satış ve operasyon planlaması (Sales and Operations | S&OP), tahmin ve talep, yanıt ve tedarik, talebe dayalı yenileme ve stok planlamasının bütünleşik olarak yapabilirsiniz.

SAP IBP ile gerçek zamanlı tedarik zinciri planlaması yapın!

Tedarik zinciri yönetiminde SAP IBP çözümünü kullanarak yeni talepleri kârlı bir şekilde karşılayabilirsiniz. Değişimin bir adım önünde olmak ve yanıt verme hızınızı artırmak için güçlü tedarik zinciri analitiği, olasılık simülasyonları, uyarılar gibi özelliklerden yararlanabilirsiniz.

 • Otomatize edilmiş ve iyi bir şekilde koordine edilmiş tedarik zinciri planlaması (supply chain planning) süreçleri
 • Gelişmiş makina öğrenmesi algoritmaları ve planlama yetenekleri
 • SAP Supply Chain Control Tower (tedarik zinciri kontrol kulesi) ve diğer çözümlerle yerel entegrasyon

SAP IBP ile planlamayı operasyonların kalbine entegre edin!

Satış ve OperasyonPlanlaması (Sales and Operations Planning | S&OP)

Finansal ve operasyonel planlamayı birleştirerek, planlama süreçlerinizi daha üretken ve duyarlı hale getirebilirsiniz. İşbirliğini teşvik edebilir; stok, hizmet seviyesini ve kârlılığı hizalayabilirsiniz.

Tahmin ve Talep Yönetimi (Forecasting and Demand Management)

İstatistiksel tahmin sürecini otomatikleştirin ve talebi tahmin etmek için makina öğrenmesi algoritmalarını uygulayın.

 • Talep planlaması: Birden çok talep sinyalini istatistiksel tahminlerle birleştirin ve doğru talep planlarını oluşturmak için işbirliği yapın.
 • Gelişmiş talep algılama: Daha iyi sipariş karşılama ve envanter azaltma sağlamak için kısa vadeli tahminleri hassaslaştırın.
 • Güçlü istatistiksel modeller: Makina öğrenmesinin yanı sıra, işleme öncesi ve sonrası algoritmalarla birleştirilmiş gelişmiş tahmin algoritmalarını kullanın.
 • Zaman serisi analizi: Ürünlerinizi, geçmişteki seyirlerine göre sınıflandırın ve bu sınıflandırmalara göre algoritmalar seçin.
SAP IBP

Envanter Planlama ve Optimizasyon (Inventory Planning and Optimization)

Müşteri hizmet seviyelerini yerine getirirken, kârınızı en üst düzeye çıkarmanızı sağlayan optimum envanter hedefleri oluşturun.

 • Çok aşamalı envanter optimizasyonu: Tedarik zinciri riskini ve belirsizliği doğru yönetmek için daha az stok kullanın.
 • Güçlü istatistiksel modeller: Kanıtlanmış algoritmalarla önemli iyileştirmeler sağlayın.
 • Tahmin hatası yönetimi: Talep odaklı tedarik zincirinizi desteklemek için tahmin hatasına ve taleplerle ilgili belirsizliklere karşı tampon oluşturun.
 • Gömülü analitik: Tedarik zinciri ağınızı görselleştirin ve stoktaki lokomotif ürünleriniz hakkında iç görü elde edin.

Yanıt ve Tedarik Planlama (Response and Supply Planning)

Doğru envanter hedefleri ve verimli kapasite kullanımıyla talebi karşılamak için uygun tedarik planları oluşturun.

 • Çok katmanlı planlama: Tüm tedarik zinciri ağını kapsayacak şekilde konumlar ve çok katmanlı malzeme listeleri arasında model oluşturun.
 • Tedarik planlaması: Taktiksel bir tedarik planı geliştirmek için, kısıtlı veya kısıtlamasız buluşsal tabanlı veya optimizasyon tekniğini kullanın.
 • Kabataslak planlama: Taktiksel bir kapasite planını kabataslak geliştirin ve kapasite ve malzeme kısıtlamalarını aynı anda göz önünde bulundurun.
 • Yanıt yönetimi: Önceliklendirme kuralları aracılığıyla siparişlerin tahsisi ve yeniden taahhüt edilmesi ile operasyonel veya siparişe dayalı bir tedarik planı oluşturun.
Tedarik Zinciri SAP

Talep Odaklı Yenileme (Demand-Driven Replenishment)

Tedarik zinciri boyunca malzeme akışını kontrol etmek için stratejik ayrıştırma noktalarını ve stok ikmallerini kullanın.

 • Pürüzsüz malzeme ve bilgi akışı: Tedarik zincirinizdeki “kamçı etkisi”ni kırın ve tedarik zincirini esnetin.
 • Gerçek talebe dayalı ikmal: Yanlış tahminlerin ikmal stratejiniz üzerindeki etkisini en aza indirin.
 • Ayrılmış stok ikmallerinin hesaplanması: Stok ikmal bölgelerinin boyutunu belirlemek için geçmiş malzeme tüketimini veya gelecek tahminlerini kullanın.
 • Tedarik zinciri esnekliği: Tedarik zinciri boyunca ayrıştırma noktaları aracılığıyla arz ve talep belirsizliğine karşı tampon oluşturun.

Tedarik Zinciri İzleme (Supply Chain Monitoring)

SAP Supply Chain Control Tower (kontrol kulesi) ile tedarik zinciri genelinde uçtan uca görünürlük elde edin ve olası kesintileri önceden tespit edin.

 • Tedarik zincirinde akıllı görünürlük: Performansı etkileyen istisnalar dışında tedarik zincirinizi bir ağ olarak görün.
 • Simülasyon ve karşılaştırma senaryoları: Olasılık analizi için talep veya arz değişikliklerinin simülasyonlarını çalıştırın ve hızlı, bilinçli kararlar için senaryoları karşılaştırın.
 • Olay odaklı istisna yönetimi: Bağlam ve öncelik bilgileri sağlayarak müşteri uyarılarıyla sorunları hızla belirleyin.
 • Tedarik ağı işbirliği: Daha kolay ve daha hızlı planlama için tedarikçiler ve dış kaynaklı üreticilerle çalışın.
Bize Ulaşın

Daha detaylı bilgi ve demo talepleriniz için formu doldurabilirsiniz.