SAP UFRS Çözüm Paketi

Başta Avrupa olmak üzere dünya genelinde binlerce şirket, finansal raporlamasını Uluslararası Finansal Raporlama Standartları UFRS doğrultusunda yapıyor. 2006’da Türkçeleştirilerek Türkiye Muhasebe Standartları olarak yayınlanan bu standartlar, BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) ve SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından da kendilerine bağlı kurumlarda kullanılmak üzere kabul edildi. 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu uyarınca, UFRS’nin kullanım alanı daha da genişledi. KGK’nın (Kamu Gözetim Kurumu) belirlediği sınırlar çerçevesinde giderek daha fazla sayıda şirket, mali tablolarını 1 Ocak 2013’ten bu yana UFRS’ye göre hazırlıyor. Bu standartlarla uyum sağlamak için ihtiyaç duyduğunuz her şey ise Çözümevi tarafından geliştirilen SAP UFRS Çözüm Paketi’nde yer alıyor.

ufrs_cozum_paketi

UFRS Çözüm Paketi ile hayatınızı kolaylaştırın.

UFRS’ye göre finansal tablo hazırlayan işletmelerin sayısı hızla artıyor. Bu kapsamda, mali tablo hazırlayıcılarına ve denetim profesyonellerine de pek çok iş düşüyor. Yoğun çalışma gerektiren bu uyum sürecinde, Çözümevi olarak SAP UFRS Çözüm Paketi kapsamında hayatlarını kolaylaştırmak üzere geliştirdiğimiz birçok program bulunuyor.

Hem defter hem de hesap çözümüne göre çalışan bu programlardan bazıları:

 • İnsan kaynakları ile entegre izin karşılıklarını hesaplayan, banka ve kredilerin reeskontunu CRM (Customer Relationship Management) ile beslediğimiz ve düzeltme kaydı atan, cari iskonto hesaplamasına paralel olarak karşı kalemdeki stoklu alım giderlerinin ve satış gelirlerinin peşine indirgemesini yapan program
 • Stoklu alımların peşin değerleri hesaplandıktan sonra kaydedilen tutarların malzeme defterlerine yansıtılması için ve sabit kıymetlerin peşine indirgemelerini yapan program
 • UFRS’ye atılan düzeltme kayıtları üzerinden hesaplanması gereken ertelenmiş vergi tutarları için geliştirilmiş raporlama ile bu değerlerin hesaplanmasında kullanıcılara kolaylık sağlayan, hesaplamanın standart olduğu müşterilerde ise muhasebe kayıtlarında atan program
 • Teknoloji ürünleri gibi ürünlerin stok değer düşüklüğünü hesaplayıp belirlenen düzeltme hesaplarına kayıt atan program

UFRS Hakkında Merak Ettikleriniz

Nedir?

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından geliştirilip yayınlanmış bir muhasebe standartları serisidir. 2001 yılına kadar Uluslararası Muhasebe Standartları UMS olarak bilinen standartlar, bu tarihten sonra UFRS adıyla kullanılmaya başlandı.

İçeriğinde neler yer alır?

 • Bilanço
 • Gelir tablosu
 • Öz kaynak değişim tablosu
 • Nakit akım tablosu
 • Muhasebe politikaları
 • Finansal tablo açıklamaları

Neden kullanılmalı?

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın kısaltması olan UFRS; yatırımcılar ile finansal tablo kullanıcılarının, halka açık işletmenin finansal tablolarını birbiriyle ve kendi işletmelerinin finansal durumuyla uluslararası düzeyde karşılaştırabilmesine olanak tanıyor. Bu özellik, dünya genelinde uygulanan UFRS’nin performans ölçme özelliği kazanmasını sağlıyor.

Eski Türk Ticaret Kanunu’nda yalnızca bilanço tablosundan bahsedilirken, yeni kanunla birlikte şirketlerin finansal tablolarında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları UFRS’ye ait düzenlemelere yer verilmeye başlandı. Yapılan karşılaştırmaların doğru ve tutarlı olmasını sağlayan standartlar, 2017’de aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 150 ülke tarafından kabul edildi.

Avrupa Birliği 2002’de, halka açık tüm şirketlerin 2005 yılı mali tablolarında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na tabi olacağını duyurdu. Bu değişiklik, o dönemde Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde olan Türkiye için de etkili oldu ve düzenleyici kuruluşların UFRS’ler ile uyum çalışmaları başlatmasını sağladı.

Kısa Kısa

 • Uluslararası pazarlarda kendine yer edinmiş / edinmek isteyen şirketler, analındaki global standartları temsile den UFRS’yi kullanır.
 • UFRS ile şirketler, stratejilerini daha sağlıklı kontrol edilebilir, kaynak ve ihtiyaçlarını daha doğru eşleştirebilir ve gerçek kâr marjlarını ortaya koyabilir.
 • Ortak bir raporlama dili ortaya koyulduğundan, farklı ülkelerdeki raporlama standartlarını anlamak ve yorumlamak için vakit kaybedilmez.
 • Farklı ülkelerde yatırım ve girişimleri bulunanlar, mali tablolarını kolayca okuyarak yatırımlarına pratik ve sağlıklı şekilde devam edebilir.
 • Şirketleri küresel ölçekte karşılaştırılabilir konuma getirerek şeffaflık sağlar.
 • Şirketler global fon akışlarını garanti altına alır.
 • Etkili bir iç kontrol sistemine kavuşan şirketler, verimliliklerini artırır.

IFRS Foundation tarafından ortaya koyulan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları UFRS için tıklayın.

Bize Ulaşın

Daha detaylı bilgi ve demo talepleriniz için formu doldurabilirsiniz.