Solution for HR

İşletmenizin büyüme ve iş hedefleri doğrultusunda ilerleme sürecinde anahtar faktör kaynaklarınızın ne kadar sistematik, verimli ve akılcı kullanıldığıdır. Sektörünüz ne olursa olsun mevcut bulunan ve merkezde konumlanan kaynak ise tartışmasız insan kaynağıdır. Bu kaynağın merkezi varoluşu onun doğru ve verimli kullanılması gerekliliğine hayati önem atfeder. İnsan sermayesi doğru yönetilmediğinde ortaya çıkabilecek zincir reaksiyonlar, işletmenizin büyüme hedefleri önünde duran dev bir engele dönüşür.

Peki önemi inkar edilemeyecek bu kaynak nasıl en verimli şekilde kullanılabilir? Cevap birçok farklı iş geliştirme hedeflerinin de ulaşılabilirliğini mümkün kılan dijital dönüşüm süreçleri. Çözümevi tarafından geliştirilen “Solution for HR” çözümü sayesinde tüm insan kaynakları süreçlerinizi uçtan uça dijitalleştirmeniz sadece mümkün değil aynı zamanda kolay da! Tüm veri girişi, güncelleme, onay, takip ve raporlama süreçlerinizi artık çok daha hızlı, takip edilebilir ve pratik bir şekilde Fiori üzerinden yürütebilirsiniz.

Neden “Solution for HR?

Yasal veya herhangi başka bir gerekçe ile bulut uygulamalarını kullanması mümkün olmayan kamu kuruluşları veya organizasyonlar ile mevcut Fiori uygulamalarının karşılayamadığı insan kaynakları süreçleri için geliştirmeler yapmak, Solution for HR’ın başlıca oluşturulma motivasyonları arasında yer alıyor.

Solution for HR

Solution for HR”ın Faydaları

Solution for HR çözümüyle geliştirebileceğiniz tüm bu süreçlerin belki de en önemli çıktısı şirket içi iletişimin güçlenmesi ile paralel olarak kurum kültürünüzün gelişmesidir. Merkezi İK altyapısı sayesinde kurum genelinde İK süreçlerinde tutarlılık sağlanır ve insana bağlı hatalar en aza indirilir.

 • Solution for HR tarafından sunulan imkanlar sayesinde personel bilgilerine kolaylıkla ulaşabilir ve güncelliklerinden emin olabilirsiniz.
 • Sistem üzerinde herhangi bir güncelleme olması halinde yetki sahibi olan tüm personel ve yöneticileriniz zaman ve mekandan bağımsız olarak bu bilgilere erişebilir ve her daim doğru ve güncel bilgiye sahip olduklarından emin olabilirler.
 • Kurum içi hiyerarşinin herkes tarafından takip edilebilmesini sağlamak adına Solution for HR üzerinde grafik olarak alınabilen ve çıktıya dökülebilen detaylı organizasyon şemaları oluşturabilirsiniz. Talep ve onay gerektiren tüm süreçler dijital ekosistemde başlatılır, değerlendirilir, onaylanır ve sonlandırılır.

Peki tam olarak hangi süreçlerden bahsediyoruz?

İzin, avans, seyahat, zimmet, masraf girişi gibi aklınıza gelebilecek tüm insan kaynağı ilişkili süreçlerin hızlı ve güvenilir takibi mümkün olmakla birlikte aklınıza gelmeyebilecek standart dışı her türlü ihtiyaç için de pratik entegrasyon imkanı mevcuttur. Üstelik yalnızca onay ve takip sürecini kolayca yönetmekle kalmaz toplu olarak sistem üzerinden raporlayabilirsiniz de. Tek bir ekran üzerinden kolaylıkla yönetebileceğiniz bir diğer süreç ise vekaletlerle ilgili talep ve onay sürecidir. Solution for HR’ın detaylı vekalet süreci tasarımı tamamıyla bu amaç için geliştirilmiştir.

Dijital dönüşüm süreçlerini vazgeçilmez hale getiren bir diğer avantaj ise kullanıcıdan kaynaklanabilecek hataları en düşük seviyeye indirmesidir. Otomatikleşen süreçler hataya yer bırakmayacak biçimde işler. Nasıl iş süreçlerinin kilit sermayesi insan ise insanın kilit sermayelerinden birisi de zamanıdır. Dolayısıyla insan kaynağını verimli kullanmak onun zamanını verimli kullanmakla mümkün olur. Solution for HR’ın sizin için sağladığı zaman takip fonksiyonları ile personellerinizin giriş-çıkış bilgileri (standart Personel Devam Kontrol Sistemi), giriş-çıkış sorgulama ekranları doğrultusunda zaman çizelgeleri (My TimeSheet) oluşturabilir, çalışanlarınız ve ve sizin için en değerli kaynak olan zamanı maksimum verimlilikle yönetebilirsiniz.

Dijitalleşme süreçlerinde çalışanlarınızın yeni sisteme kolayca uyum sağlayabilmesi ise bir diğer vazgeçilmez faktördür. Anlaşılır ve kullanıcı dostu bir arayüz sistemin olmazsa olmazıdır. Adaptasyonu hızlandırıp kolaylaştıracak sade ve kolay öğrenilir bir ara yüz ile tüm süreçleriniz çalışanlarınız tarafından hem hızlı hem de güvenli bir şekilde benimsenir ve yönetilir.

Solution for HR Kapsamındaki Fonksiyonlar

 • Personel Profili
 • Organizasyonel Bakış (Kim Kimdir)
 • Team Calendar (Takım Yönetimi)
 • Adres ve İletişim Bilgileri
 • Kimlik/Pasaport/Ehliyet Bilgileri
 • Eğitim Bilgileri
 • Beden Ölçüleri
 • Bordro Zarfı (Standart)
 • İzin talep ve onay süreçleri
 • Telafi izni talep ve onay süreci (fazla mesaiden mahsuben)
 • Yıllık izin avansı ve bordro avansı talep ve onay süreci
 • Seyahat talepleri ve onay süreci
  • Personelin kendisi için talep süreci
  • Etkinlik koordinatörü tarafından yürütülen seyahat süreci
  • Seyahat talepleri takip formu
 • Seyahat ve iş avansı talep ve onay süreci
 • Seyahat ilişkili ya da ilişkisiz masraf giriş ekranları ve onay süreci
 • Masraf talepleri takip formu
 • Zimmet bilgileri
 • Asgari geçim indirimi (AGİ) formu
 • Öğrenim yardımları talep ve onay süreci
 • Personel giriş-çıkış bilgileri (standart PDKS giriş-çıkış sorgulama ekranları)
 • SAP standardından gelen zaman takip fonksiyonları
 • Zaman bilgilerim ( My Time Statement)
 • Zaman çizelgem (My Timesheet)
 • Görev tanımı çıktısı (Pozisyon bazlı olarak SAP üzerinde tanımlanmış olan kriterlere göre iş tanımı formu)
 • Dinamik form yapısı
 • SAP sistemi üzerinde pozisyonu görev, iş ve bunlar ile ilişkili tanımlamalardan (nitelikler/gereksinimler, uzun metin girişleri…) beslenen veriler
 • Gelen ve giden kutusu
 • Standart iş akışı raporu
 • Vekalet verilmesi, İK departmanının vekalet talebi iletilmesi ve vekalet iptal ekranları
 • Personel icmal (Personelin kendisinin ya da yetkilendirilmesi durumunda yöneticisinin de kullanabileceği 6 aylık tahakkuk bilgileri özeti)
 • Organizasyon şeması
Bize Ulaşın

Daha detaylı bilgi ve demo talepleriniz için formu doldurabilirsiniz.