STFA & ÇÖZÜMEVİ SAP CRM / Mobile Projesi

Projemiz SAP CRM modülünün inşaat sektörüne uyarlanmış Türkiye’deki ilk uygulamasıdır. Bu kapsamda işverenlerimiz, rakiplerimiz, iş ortaklarımız rollerine göre sistemde depolanıyor. Firmalarla ilgili tüm kontaklar iletişim bilgileri ile sistemde saklanabiliyor. Tüm dünyada takip ettiğimiz, ihalesine hazırlandığımız projeler, ilgili aşamaları ile sistemde takip edilebiliyor.

Yine dünyanın pek çok ülkesinde yürütülen iş geliştirme faaliyetlerimiz kapsamında gerçekleşen müşteri ziyaretleri, projelerle ilgili toplantılar vb gibi tüm aktiviteler katılımcıları ve notları ile beraber sisteme kaydedilebilir.

STFA 2007 yılından beri SAP çözümlerini kendi sistemine entegre etmeye çalışarak profesyonel ve kurumsal kimliğini sağlamlaştırmayı ve bu alanda Türk inşaat sektörüne pek çok sefer olduğu gibi öncülük etmeyi hedeflemektedir.

STFA’nın piyasada var olan iş çözümleri arasında SAP CRM ve Sybase Mobile uygulamalarını seçmesinin nedenleri nelerdir ? 

STFA gibi pek çok ülkede eş zamanlı olarak iş yapan ve iş kovalayan uluslararası bir inşaat firması olarak karşılaştığımız zorluklardan biri de merkezde ve diğer ülkelerde yer alan kadroların ve departmanların arasında zaman zaman yaşanan iletişim kopukluklarıydı.

SAP ERP uygulaması ile bu sorunun büyük bir kısmını çözmeyi başarmış ve pek çok konuda takip ve kayıt altına alma ve arşivleme sorunumuzu çözmüştük. Fakat yine de sürekli değişen iş ortamında zaman zaman kişilerin hafızalarında kalan ve kaybolan bilgilerin bir kurumsal hafızaya dönüştürülmesi ihtiyacımız gözardı edilemez hale geldi. Bu noktada tüm müşterilerimizi, ortaklarımızı ve rakiplerimizi takip edebileceğimiz, ülkelerden gelen bilgilerle sürekli güncellenecek, bu kişilerle yapılan toplantıların kaydedilebileceği, bu ülkelerde takip edilen projelerin arşivlenebileceği, imzalanan sözleşmelerin, rakiplerimizin yaptıkları işlerin takip edilebileceği kolay kullanılabilen bir havuz sistemi oluşturulması ihtiyacımız ortaya çıktı.

İhtiyacımız dahilinde bize çözüm önerebilecek firmalarla görüştük, detaylı bir analiz sürecinden sonra varolan işbirliğimiz ve sistemine yatkınlığımızı da göz önünde bulundurarak SAP CRM sisteminde karar kıldık.

SAP iş çözümlerinin, faaliyet gösterdiğiniz sektördeki özel ihtiyaçlardan hangilerini karşıladığını düşünüyorsunuz ?

İnşaat sektöründe çok fazla takip edilmesi gereken kalem vardır. Bir yandan farklı ülkelerdeki farklı işverenler, farklı rakipler ve ortaklar diğer yandan imzalanan pek çok anlaşma, şirketin onlarca çalışanının sürekli yaptıkları toplantılar, bu toplantılarda konuşulan projeler, tüm bunlar sürekli takip edilmesi gereken binlerce firma, onbinlerce kontak ve yüzlerce proje ve bunlara bağlı gelişen tüm aktivitelerin takibini gerektirmektedir. Tüm bu takip kişilerin hafızalarında saklanamayacak kadar fazla data içerir.

SAP CRM bu aşamada bizim hafızamız rolünü üstlenerek tüm bu dataları bizim için saklayacak ve istediğimizde ulaşmamıza olanak tanıyacaktır.

SAP Projesiyle ilgili bilgi verir misiniz? Proje hangi uygulamaları (modülleri) kapsıyor?

Projemiz SAP CRM modülünün inşaat sektörüne uyarlanmış Türkiye’deki ilk uygulamasıdır. Bu modül kapsamında işverenlerimiz, rakiplerimiz, iş ortaklarımız rollerine göre sistemde depolanır. Bu firmaların altında görüşülen tüm kontaklar iletişim bilgileri ile sistemde saklanabilir. Tüm dünyada takip ediyor olduğumuz, ihalesine hazırlandığımız projeler, ilgili aşamaları ile sistemde takip edilebilir.

Yine dünyanın pek çok ülkesinde yürütülen iş geliştirme faaliyetlerimiz kapsamında gerçekleşen müşteri ziyaretleri, projelerle ilgili toplantılar vb gibi tüm aktiviteler katılımcıları ve notları ile beraber sisteme kaydedilebilir. İmzalanan ortaklık anlaşmaları, aracılık hizmetlerine ilişkin anlaşmalar, projelerin ana sözleşmeleri vb bizim için takibi önemli tüm anlaşmalar sistemde kayıt altına alınabilir. Rakiplerimizin yaptıkları işlerin de sistemde tutulabiliyor olması rekabet analizini de kolaylaştırmaktadır. Sistemin mobil erişiminin de olması ayrıca bizim için hızlı erişim açısından kolaylık sağlıyor.

Proje ne zaman başladı ve ne zaman devreye geçti/geçecek ?

Proje 2012 Şubat ayında başladı. Yaklaşık 2 ay süren kavramsal tasarım raporu hazırlık çalışmaları esnasında projede görev alan danışmanlarımızla bizim isteklerimiz ve sistemin sağladıkları üzerine uzun konuşmalar yaptık. Sistem kafamızda şekillendikten sonra danışmanlarımız ile sürekli toplantılar yaparak adım adım STFA’ya özel bir sistemin oluşturmaya başladık. Neticede proje Haziran ayında planlanandan yaklaşık 2 ay sonra şekillenmişti. Bu tarihten sonra sistemin testleri ve ufak düzeltmeler devam etti. Eylül ayında kullanıcı eğitimlerimizi vermeye başladık.

SAP ile birlikte ne tip kazanımlar elde edildi/amaçlanıyor ?

SAP CRM projesi ile hedeflenen en önemli kazanım bir kurumsal hafıza oluşturulması, kişilerin hafızalarında saklı kalan, zaman içerisinde kaybolan bilgilerin bir yerde depolanması ve istenildiğinde hızlı ve kolay erişimin sağlanabilmesi. Binlerce çalışanı olan STFA gibi uluslararası firmalar için bilgiye hızlı erişim hızlı karar alma ve hızlı aksiyonu da beraberinde getiriyor. Rekabetin bu kadar yoğun olduğu inşaat sektöründe bu durum rakiplerimize karşı bize çok avantaj sağlayacağını ümit ediyoruz. 

Kullanmakta olduğunuz SAP yazılımının, yönetim ve karar alma süreçlerinize ne tür farklılıklar ve kolaylıklar sağladı/sağlaması planlanıyor ?

SAP CRM’i kendi iç prosedürümüze adapte ediyoruz ve bu sayede işleyişin daha kontrollü ve daha hızlı ilerlemesini ve böylece hem karar almada hem de koordinasyonun sağlanmasında daha sistemli olmayı hedefliyoruz.

Çözümevi’ni neden seçtiniz? Çözümevi’ni başka firmalara önerir misiniz? Neden?

Çözümevi 2007 senesinden beri danışmanlık aldığımız beraber ilklere imza attığımız çözüm ortağımızdır. 2007 senesinde SAP ERP uygulaması ile inşaat sektöründe bir ilki beraber başarmıştık, şimdi SAP CRM ile yine sektörde bir ilke imza atıyoruz. Bu süreçte yanımızda bizi tanıyan, süreçlerimiz, ve çalışma prensiplerimizi bilen bir çözüm ortağımızın olması projemizin daha kısa sürede etkin bir şekilde tamamlanmasına olanak vermiştir.

İlerde kullanmayı düşündüğünüz başka SAP uygulamaları var mı ?

Önümüzdeki dönemde BI kullanımına geçmeyi hedefliyoruz ve bunu çok yakın bir zamanda gerçekleştireceğimizi belirtebiliriz. SAP CRM ile oluşturduğumuz Databank’tan isteklerimize göre şekillendirebileceğimiz esnek raporlar almayı hedefliyoruz. Bu sayede uzun excel tablolardan grafikler oluşturup her seferinde bunları yeniden güncellemek tüm bilgileri ve grafikleri yeniden oluşturmak zorunda olmadan sistemden bilgiyi direk okutarak istediğimiz raporları elde etmeyi hedefliyoruz.

Çoğu kez alt alta sıraladığımız sayılarda göremediğiniz gerçeği grafikler bize çok net şekilde gösterir. Biz de BI uygulaması ile bunu hedefliyoruz.