Sur Yapı SAP Projesi

Kurulduğu günden bu yana yönetim ve iş merkezleri, endüstriyel tesisler, villa, konut, rezidans, alışveriş merkezi gibi farklı formlarda yaşam alanları üreten Sur Yapı, başarılı çalışmalarıyla büyümeye devam ediyor.
1992 yılından bu yana prestijli projelere imza atan Sur Yapı, tecrübesiyle sektöre yön vermeyi sürdürüyor. 3 buçuk milyon m2’den fazla yaşam alanı üreten Sur Yapı, edindiği güçlü marka algısı ile konut projelerinin yanı sıra firmalara yönetim ve iş merkezleri de inşa ediyor.

Sur Yapı markalı konut projeleri ile fark yaratıyor
Sur Yapı konut inşa etmenin ötesinde sosyal imkanlarla donatılmış, doğayla barışık, gelecek yeni nesil yaşam alanları üretiyor. Sırasıyla Greenium, Selvice Evler, Villa Sera, Dorapark, Mahalle İstanbul, Adapark, EXEN İstanbul, Metrogarden, Corridor, Tilia, İdilia, Vitrin, Bursa MARKA Rezidans ve AVM, Mirage Rezidans ve İlkbahar projelerini hayata geçiren Sur Yapı, projeleriyle yatırımcılara prestij ile konforu bir arada sunuyor.

Ofis yaşamına yeni bir soluk getiriyor.
Sur Yapı, markalı konut üretiminin yanı sıra iş merkezi ve ofis projeleriyle de sektördeki faaliyetlerini yürütmektedir. Sur Yapı, yapımına başladığı Axis İstanbul Ofis ve AVM ile Ümraniye’de yapımına başlayacağı EXEN Ofis ve AVM ile iş hayatına yeni bir soluk getiriyor.

Tüm bunların yanı sıra Sur Yapı, 3M, Novartis, Total, Opet, Sony, Bosch-Siemens, Nobel İlaç, Casper, Aviva, İsviçre Hayat Sigorta gibi birçok ulusal ve uluslararası firmanın yönetim merkezlerini de inşa ederek çok sayıda projeye imza attı.

AVM sektöründe Sur Yapı izi…
AVM sektöründe hızla yükselmeye devam eden Sur Yap iki AVM projesini hizmete açtı. Axis projesini Kağıthane’de, Hayat Holding işbirliğiyle gerçekleştiren Sur Yapı ikinci projesi olan Metrogarden AVM’yi Ümraniye’de inşa etti.
AVM sektöründeki atağını sürdürmeye devam eden Sur Yapı, geçtiğimiz Kasım ayında Bursa MARKA Rezidans ve AVM ile Axis İstanbul Ofis ve AVM projelerinin inşasına başladı.

Enerji yatırımları hız kesmeden devam ediyor
2007 yılında enerji alanında da yatırımlar gerçekleştiren Sur Yapı, 4 adet hidroelektrik santrali ve 2 adet rüzgar enerjisi santrali projesi yürütüyor. Enerji yatırımlarını
sürdürecek olan Sur Yapı, bu alandaki çalışmalarına hızla devam ediyor.

Başarı öyküsüne konu olan SAP projenizi kısaca tanımlar mısınız? SAP iş çözümlerinin, faaliyet gösterdiğiniz sektördeki özel ihtiyaçlardan hangilerini karşıladığını düşünüyorsunuz?

 • PS Modülü Bütçe – İş Programı – Nakit Akış –Maliyet Kontrol Süreçlerine,
 • MM Modülü Sözleşme, Satınalma Süreçleri, Depo, Hakediş Süreçlerine,
 • RE Modülü Gayrimenkul Kiralama ve Sözleşme Yönetimi Süreçlerine,
 • HR Modülü İnsan Kaynakları Yönetim Sistemlerine,
 • CRM Modülü Gayrimenkul Satış ve Satış Sonrası Süreçlerine,
 • OpenText Tüm Dokümantasyon Yönetimlerine,
 • FI Modülü Muhasebe ve Finans süreçlerimizin diğer operasyonel süreçler ile entegre yürütülmesine,
 • CO Değişkenlik ve birbiri içinde grift yapı oluşturan maliyetlerin ayrıştırılmasına
 • FM modülü Nakit Yönetimine,
 • BW-BO Operasyonel ve Yönetimsel Raporlarımıza ait ihtiyaçlarımızı karşılamaktadır.

SAP Projesinin firmamıza sağladığı faydaları, ortak veri kullanımı ve bilgiye ulaşımdaki kolaylık, standardizasyon ile tekrarlanan işlerin azalması, maliyet kontrol sistemleri ile anlık maliyetlerin ve ciroların izlenebilmesi, nakit yönetiminde iyileşme, müşteri memnuniyetinde belirgin artış, verimliliğin ölçümlenebilmesi ve iş süreçlerinin departmanlar arası entegrasyonun sağlanması olarak sayabiliriz.

Bu projeye neden ihtiyaç duydunuz? Projeyle ilgili hedeflerinizi paylaşabilir misiniz?

Yatırımlarımızın ve Taahhüt Projelerimizin İş Geliştirme, Satış-Kiralama, İmalat, Teslim&Satış Sonrası ve İşletme süreçlerinin entegrasyonunun yanı sıra kurumsal hafızanın oluşumunun geliştirilmesi için de böyle bir projeye ihtiyaç duyduk.

Hedeflerimizi aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Satış-Kiralama Süreçleri ile ilgili
 • Müşteri ilişkilerinin yönetiminin yapılması
 • Ürün satış, kiralama ve sözleşme süreçlerinin oluşturulması ve takip edilebilmesi
 • Potansiyel müşteri analizlerinin yapılabilmesi
 • Satış-Kira süreçlerinin finansal ve bütçe analizlerinin yapılabilmesi
İmalat Süreçleri ile ilgili
 • İş Programına bağlı zincirleme proje, şantiye, satın alma ve finans süreçlerinin bütünleşik ve organize olmasının sağlanması
 • Satın alma süreçlerinde talep, sipariş, depo, fatura, muhasebe ve finans süreçlerinin maliyet merkezli takip edilebilmesi
 • Hizmet alınan taşeronlara ait sözleşme, hakediş, avans, teminat, kesintiler, imalat ilerleme ve imalat teslim süreçlerinin takip edilebilmesi, Yapılan imalatlar ile bütçe arasında maliyet kontrol sisteminin oluşturulması
İşletme Süreçleri ile ilgili
 • Geliştirilen Ofis ve AVM’ lerin işletilmesi
 • Kiracı sözleşmelerinin ve finansal operasyonun yürütülebilmesi
Teslim&Satış Sonrası Süreçleri ile ilgili
 • Satış sonrası müşteri memnuniyetinin sağlanması, Müşteri tercihlerinin analizlerinin yapılması
 • Tapu abonelik süreçlerinin izlenebilmesi

Proje kurumunuza ne gibi faydalar sağladı / sağlayacak?

SAP Projesinin firmamıza sağladığı faydaları, ortak veri kullanımı ve bilgiye ulaşımdaki kolaylık, standardizasyon ile tekrarlanan işlerin azalması, maliyet kontrol sistemleri ile anlık maliyetlerin ve ciroların izlenebilmesi, nakit yönetiminde iyileşme, müşteri memnuniyetinde belirgin artış, verimliliğin ölçümlenebilmesi ve iş süreçlerinin departmanlar arası entegrasyonun sağlanması olarak sayabiliriz.

SAP projesini hangi çözüm ortağıyla, nasıl gerçekleştirdiniz? Projeye SAP çözüm ortağının katkılarından bahsedebilir misiniz?

SAP Projemizi SAP Gold Partneri olan Çözümevi Yönetim Danışmanlığı ve Bilgisayar Yazılım Ticaret A.Ş. ile gerçekleştirdik. Çözümevi firması ile kapsamlı bir sistem kurduk. İnsana dayalı hataları minimuma indirmek için ekip olarak tecrübeli ve çözüm odaklı bir firma ile çalışmış olmaktan dolayı çok zor bir süreci başarı ile gerçekleştirdik.

Çözümevi’ni tercih etme nedenlerinizi aktarır mısınız? Diğer firmalara da tavsiye eder misiniz?

Başlıca iki nedeni şöyle özetleyebilirim: Sektörümüzde SAP’nin inşaat çözümlerinde gerekli tecrübe ve birikime sahip olmaları ve firma seçim aşamalarında tanıştığımız kadroların bize güven vermesi. Gayrimenkul sektörü ile ilgili projelerde Çözümevi’ni kesinlikle tavsiye ederim.

İlerleyen dönemlerde ne tür uygulamalar / yenilikler düşünüyorsunuz?

Kısa vadede Enerji Dağıtım, E-Fatura, Risk Yönetim Süreçleri ve Veri madenciliği konularındaki çözümler ile ilgili çalışma yapacağız. Bir taraftan da gelişen ve büyüyen firmamızın ihtiyaçları doğrultusunda SAP çözümlerini takip edeceğiz.

Benzer çözümler kullanmak isteyen firmalara ne gibi tavsiyeleriniz olur?

 • ERP projesine başlayacak firmalara; firma büyüklüklerine, yaptıkları işlere ve vizyonlarına paralel bir çözüm ve çözüm ortağı seçmelerini öneririm
 • Proje hedeflerinin net belirlenmesi ve çözüm ortağı ile karşılıklı net anlaşılması çok önemlidir
 • Hedeflerin önem derecelendirilmesi yapılmalı ve proje süresince belirlenen hedeflerden ayrılmamalıdır
 • ERP projesinde görev alacak personelin firma süreçlerini daha önce tuecrübe etmiş olmaları proje başarısında etkendir
 • Firma ve çözüm ortağı tarafında etkin iletişim esastır. Proje boyunca proje lideri seçilmeli ve hiyerarşik bir düzen oluşturulmalıdır
 • Proje süresi doğru öngörülmelidir. Sürenin kısa olmaması ya da gereksiz uzatılmaması, proje sürecinin başarısında diğer önemli bir etkendir