Ülkemizde ve yurtdışında gerek üretim gerekse ithalat projeleri ile birçok farklı alanda faaliyet gösteren Tokgöz Grup Şirketleri, SAP S/4 HANA dönüşüm sürecinde Çözümevi ile ilerleyecek. Son derece kapsamlı bir operasyon çerçevesinde hayata geçirilecek olan SAP S/4 HANA dönüşüm süreci, mali uygulamalardan müşteri muhasebesine kadar birçok önemli modülü de kapsıyor. Ocak 2018 itibarıyla başlayan projenin Kasım 2018’de tamamlanması hedefleniyor.

İlaç, hızlı tüketim ürünleri ve enerji sektörünün yanı sıra, bebek beslenmesi, bağcılık ve çiçekçilik alanlarında, Türkiye başta olmak üzere Balkan Ülkeleri ve Bağımsız Devletler Topluluğu’ndaki 3.700’ü aşkın çalışanıyla faaliyet gösteren Toksöz Grup, SAP S/4 HANA dönüşümü sürecinde Çözümevi danışmanlığı ile ilerleme kararı aldı.

Toksöz Grup’a bağlı yurt içi ve dışı şirketlerin, gelişen ve değişen ihtiyaçları doğrultusunda planlanan SAP ERP Sistemi kurulumu, tüm süreçler özelinde Çözümevi’nin deneyimli danışmanları tarafından gerçekleştirilecek. Toksöz Grup bu doğrultuda, halihazırda kullanımda olan şirket içi yazılımlar ile finans, muhasebe ve maliyet hesaplaması süreçlerinin yürütüldüğü lokal finans paket programını, SAP’nin ilgili modülü ile değiştirecek.

Üç fazda uluslararası entegrasyon

Toksöz Grup SAP ERP dönüşümü üç ayrı fazda gerçekleştirilecek. İlk fazda Montero ERP Projesi hayata geçirilecek. Takip eden ikinci fazda, Pernigotti ve Zumos Palma şirketlerinin İspanya ve İtalya yaygınlaştırma süreçleri gerçekleştirilecek. Üçüncü ve son fazda ise gruba ait Sanset, Arven ve Sanovel şirketlerinin Türkiye yaygınlaştırması tamamlanacak.

Proje çerçevesinde; “Mali Uygulamalar”, “Maliyet Muhasebesi (CO)”, “E-Fatura”, “E-Defter”, “E-Arşiv”, “Nakit Akışı (CM)”, “Fon Yönetimi (FM)”, “İşlem Yöneticisi (TRM-TM)”, “Lojistik Uygulamalar” ve “Entegrasyonlar” özelindeki modüller, yine Çözümevi danışmanlığında devreye alınacak.