Anel Grup Şirketleri SAP Projesi

SAP’nin adını İnşaat-Taahhüt ve mühendislik şirketlerinde ardı ardına yaptığı başarılı projelerle duyuran Çözümevi Danışmanlık sektördeki uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. “Öğrenen Organizasyon” modeliyle kendi müşterilerine de fark yaratmayı hedefleyen Anel Grup’daki SAP Projesi sonuç odaklı uygulamaları ile dikkat çekiyor.

Döneminin Genel Müdürü ve Çözümevi kurucu ortaklarından Hakan Çolak’a Çözümevi ve ERP sektörü hakkında düşüncelerini sorduk:

“Çözümevi Danışmanlık, Türkiye’de SAP’nin ilk partnerlerinden biri. 1990’ların sonunda ağırlıklı olarak üretim firmaları için projeler yaparken, bugün geldiğimiz noktada ERP yazılımlarının yeri ve kullanım alanları çok farklı. Artık şirket yöneticilerinin mobil cihazlardan ihtiyaç duydukları raporları saniyeler içinde alabildikleri bir dünyada yaşamaktayız. Sektörlerdeki ihtiyaçlar ERP sistemlerini de sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda modellememizi gerektiriyor. Daha da önemlisi sektörlerde derinlemesine bir incelemeyi, analiz yapmayı ve başarılı bir proje için sektörel tecrübeyi, gerektiriyor. Çözümevi bugün itibariyle yaygın bilgi birikimi ile, uçtan uca tüm SAP modüllerinde ve ürünlerinde hizmet veren, SAP Çözümleri konusunda uzmanlaşmış bir şirket. SAP’nin GOLD Partner ünvanıyla, şirketlere en doğru lisanslama modellerini sunuyor, lisans satışı yapıyor ve SAP danışmanlık hizmetleri sunuyor. Halihazırda SAP kullanan birçok şirketin sistemlerinin değişen ihtiyaçlara göre yeniden yapılandırılması ve SAP çözümlerinin uygulanması için güçlü bir “destek hizmetleri” kadrosuyla faaliyet gösteriyoruz.

Çözümevi, her yıl %30-35 düzeyinde büyümekte olan ve SAP ürünleri üzerine fokus olmuş
bir firma; SAP dünyasındaki tüm şirketlerin aradıkları her sorunun cevabı ve ihtiyaç duydukları her çözümün karşılığı ise yine Çözümevi’nde mevcut.

Başarımız ve müşteri memnuniyetimiz, Anel Grup da olduğu gibi her geçen gün artan müşteri sayımızla kendini ispatlamaktadır.

Çözümevi bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da global bakış açısıyla, kaliteli hizmet anlayışı ve müşteri menuniyetini ilke edinerek, sektördeki yenilikleri ve çözümleri, SAP müşterilerine ilk sunan firma olmaya devam edecektir.

 

ANEL GRUP, Yöneticileri ve tüm SAP Proje Ekibiyle SAP’ye Geçme Kararlarını & Çözümevi ile Yaptıkları Projenin Başarısını Anlatıyor:

ANEL GRUP’un SAP’yi seçmesinin nedenleri nelerdir?

ANEL GRUP şirketlerinin; Elektrik-Mekanik Taahhüt, Yenilenebilir Enerji, Geri Dönüşüm, Telekom, Endüstriyel Elektrik ve Elektronik, Savunma, Kurumsal Bilgi Teknolojileri gibi birbirinden farklı sektörlerde ve yasal mevzuatlarda birbirinden farklı coğrafya ve ülkelerde faaliyet göstermesi, ve SAP’nin tüm bu sektörlerde başarılı iş çözümlerine sahip olması SAP’yi tercihimizde önemli bir etken oldu.

SAP iş çözümleri, faaliyet gösterdiğiniz taahhüt ve servis sektörlerine özel ihtiyaçlardan hangilerini karşılıyor?

Taahhüt sektörü ve uluslararası projeler bizim süreçlerimizde iç içe yer alıyor. Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin – Türkiye, Libya, Katar, S.Arabistan, UAE, Gürcistan ve Rusya Federasyonu gibi – çeşitliliği de oldukça fazla. SAP’nin bu ülkelerdeki yasal mevzuatlara uygun yapı sunuyor olması taahhüt sektörü için en önemli ihtiyacı otomatik olarak çözüyor. Bir projedeki saha/operasyon ilerlemelerine bağlı olarak, iş planında hangi aşamada olunduğu, proje ilerleme durumları, proje mevcut ilerleme performansı ile ne şekilde sonuçlanacağına dair öngörüler kolaylıkla izlenebiliyor. Bir projeyi hangi detayda takip etmek istendiğine dair kurgulanan yapı tamamen SAP sisteminin esnekliklerinden biri.

ANEL GRUP – SAP Projesi ne zaman başladı ve ne kadar sürdü? Detaylar hakkında bilgi verebilir misiniz?

Anel Grup SAP projesi Ekim 2010’da başladı ve 1 Temmuz 2011’de grup, canlı kullanıma geçti. Projemiz 4 farklı ülkede faaliyet gösteren 17 Anel şirketini kapsıyor ve bu şirketler farklı sektörlerde faaliyet gösteriyorlar. ANEL-GRUP SAP projesinde uluslararası ve ulusal standartlara bağlı kalarak, Çözümevi’nin sektör tecrübesi & SAP sektör çözümü paralelinde mümkün olduğunca geliştirmeden uzak durduk. Satın alma ve stok yönetimi (MM), Finans & Muhasebe (FI), Maliyet Muhasebesi (CO), Proje Sistemi (PS), Servis Sistem (CS), Demirbaş Yönetimi (AA), İnsan Kaynakları & Bordro (HR), İhale Teklif Hazırlık (SD), ve Nakit Yönetimi (FM) modüllerini uyarladık.

Diğer taraftan;

Anel Grup’un bugüne kadar yarattığı rekabetçi bilgi birikimini SAP R/3 sistemine eksiksiz taşımak projemiz için önemliydi. Dolayısıyla, tamamen Anel Grup’a özel teklif hazırlama modülü geliştirme, satın alma karlılığını arttırmaya yönelik geliştirmeler, şirketler arası belge hareketlerinde kaynak kullanımını düşürmeye yönelik geliştirmeler, Çözümevi taahhüt paketine ek geliştirmeler, masraf kapamaları ve banka entegrasyonları konularına dair ek geliştirmeler yaptırdık.

SAP ile birlikte neler amaçlanıyordu?

ANEL GRUP şirketlerinin; farklı sektör ve coğrafyalarda faaliyet göstermesi, sürekli büyüyen yapısı bütünleşik iş çözümlerine sahip ve merkezi uygulama çözümü ihtiyacı doğurmuştu. İhtiyaç duyduğumuz çözüm, sadece eksik ya da aksayan kaydi süreçlerimizin düzeltilmesine yönelik olmamalı, aynı zamanda stratejik karar vericilerimize güvenilir ve korunmuş bilgiler sağlamalıydı. Ancak böylelikle grubun, değişen iş yaşamına sürdürülebilir uyum sağlayabilirdi. Proje hedeflerimizi belirlerken de SAP Projesini yeni bir uygulama yazılımı olarak değil aynı zamanda bir süreç iyileştirme fırsatı olarak gördük.

Kullanmakta olduğunuz SAP yazılımı, yönetim ve karar alma süreçlerinize ne tür farklılıklar ve kolaylıklar getirdi?

Taahhüt sektörünce dünyaca kabul görmüş ERP çözümü kullanan firmalar oldukça fazla ve genellikle uluslararası projeler yürüten büyük inşaat firmaları. Bizim büyüklüğümüzde elektrik ve mekanik proje taahhüt işleri yapan ve bu tür çözümler kullanan bir rakibimizin olmadığını biliyoruz.

Bu sebeple aslında, daha ürün/çözüm tercih aşamasında dahi sektörümüzde fark yaratmış olduk. SAP üzerinde oluşturduğumuz yapı ile taahhüt projelerimizi teklif verme aşamasından proje kapanışına kadar birçok noktada performansını ölçülebilir kıldık.

Her projemiz; proje tipi, büyüklük, coğrafya, yapı tipi vb. yaklaşık 30 farklı parametre ile takip ediliyor artık. Kazandığımız, kaybettiğimiz tüm teklifler, gerçekleştirdiğimiz tüm projeler ortak akıl defterimizde bu parametrelerle ilişkili saklanıyor. Zamanla bu bilgiler, şüphesiz ki “öğrenen organizasyonumuzu” yaratacak. Bu sayede; müşterimize / işverenimize sağlayacağımız fiyat avantajının yanısıra yaptığı yatırımını doğru yönlendiren ve yöneten bir iş ortağı olarak, sektörümüzdeki konumumuzu daha da güçlendireceğimizi öngörüyoruz.

Bu bizi rakiplerimizden açık arayla farklı kılacaktır. ERP çözümü için tercih ettiğimiz SAP’nin güvenilir veri altyapısı, Anel Grup’un uluslararası projelerde güvenilir bir taahhüt firması olarak daha da öne çıkmasını sağlayacak, Anel Grup’un kurumsal olarak marka değerini daha da arttıracaktır.

ANEL GRUP – SAP Projesinde SAP Türkiye ile İş Ortağı Çözümevi’nin Rolleri Nelerdir?

ANEL Grup SAP projesi “Fonksiyon ve Geliştirmeler Danışmanlığı”nı Çözümevi Danışmanlık şirketinden, “Kalite Denetimi ve Gözden Geçirme Danışmanlığı”nı SAP Türkiye’den temin ettik. Tercihimizde SAP Türkiye’nin proje deneyimi ve Çözümevi’nin Taahhüt sektörüne özel deneyimi öne çıktı. Çözümevi’nin sektörümüzü çok iyi tanıması, birçok önceden hazırlanmış sektör çözümünü kısa zamanda hayata geçirmeleri ve ASAP metodolojisini uygulama yetkinliğinin yüksek oluşu projemize çok önemli katkı sağladı.

Ayrıca Çözümevi’nin danışmanlık ekibinin Anel Grup’da görevlendirilen SAP Proje Takımı ve süreç sahipleri ile olan uyumu da projenin başarısında çok etkili oldu. SAP Türkiye ve Çözümevi’nin proje risklerini öngörerek gerekli aksiyonların zamanında alınmasına yönelik çalışmaları ise projemize çok önemli katkılar sağladı ve proaktif yaklaşımı sağladı. Umarız Çözümevi ile birlikte farklı projelere de imza atar, birlikte yeni başarılara varırız.