Volt Elektrik SAP ERP Projesi

Volt Elektrik’te tüm süreçler SAP ERP ile iyileştirildi. Yaklaşık 1 yıl süren ve tüm modüllerin aynı anda devreye alındığı projede, belirlediğimiz takvimle tam uyumlu olarak geçişi sağladık. Geçiş sırasında herhangi bir kriz veya iş duruşu yaşamadık. Proje sonucunda mevcut süreçlerimizi daha etkin ve izlenebilir hale getirirken, yeni süreçlerimizi etkin şekilde yönetecek tasarımlara imza attık.

Ercan Enöz – Saya Grup IT Direktörü

Mehtap Berber – Saya Grup Proje Yöneticisi

Hedefler
 • Şirketin büyüme trendleri doğrultusunda süreçlerini doğru, etkin ve verimli yönetebilmek
Neden SAP
 • SAP ERP çözümünün grup şirketlerinin operasyonel süreçlerini tam entegrasyon ile yöneten, maliyet ve birim ürün kârlılığına kadar raporlama yapabilen gelişmiş bir araç olması
 • Dünya çapında kabul görmüş çözümlerinin olması
 • Altyapı ve bilgi güvenilirliği konusundaki üstünlüğü
Neden Çözümevi
 • 2011 yılından beri sürdürülen işbirliği
 • Kurumu tanıyan, süreçlerini ve çalışma prensiplerini bilen, sektör tecrübesine sahip bir çözüm ortağı olması
 • Sektörde benzer projeler yapmış olmaları
 • Proje süresince yaptıkları doğru yönlendirmeler
SAP çözümleri ve hizmetleri
 • SAP Kurumsal Kaynak Planlama kapsamında Mali Muhasebe Yönetimi, Maliyet Muhasebesi ve Kontrol, Satış ve Dağıtım, Üretimde Verimlilik ve E-fatura çözümü entegrasyonu
Faydalar
 • Finansallar başta olmak üzere tek sistem üzerinden takip ve raporlama olanağı sayesinde grup içi fayda
 • Etkin üretim, maliyet, kârlılık analizleri ile hataların daha net tespit edilerek daha hızlı çözüm bulunması
 • Süreç iyileştirmeleri ile iş akışının daha verimli hale gelmesi
 • SAP ile gelen sistem disiplini sayesinde hataların en aza indirilerek raporlanan bilgilerin doğruluğu için etkin bir altyapının sağlanması
Gelecek planları

Saya Grup, SAP üzerinde grup şirketlerinin depoladığı bilgileri raporlama programları aracılığı ile kullanıp akıllı raporlar almayı, proaktif yaklaşımlarla stratejik hedeflerine daha hızlı ulaşmayı hedefliyor.

Hakkında

Saya Grup bünyesinde bulunan Volt Elektrik Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1966 yılında Volt Bobinaj adı ile kurulmuş ve 1987’ye kadar bobinaj işleri ve daha sonra da aspiratör ve vantilatör motorları imali konularında faaliyet göstermiş aynı yıl tek fazlı elektrik motorları üretimine başlamıştır. Volt Elektrik Motorları 30.000 m2’lik alanda kurulu olan tesisleri ve toplam 430 çalışanı ile ürünlerini tüm Türkiye’ye bayileri aracılığıyla ulaştıran ve dünyanın dört bir yanma ihracat yapan, sektörün önde gelen kuruluşlarındandır.