YAPIRAY SAP Projesi

YAPIRAY’ın, vizyonunu ve stratejik hedeflerini destekleyebilecek, aynı zamanda kurumsallaşma yolunda hızlı adımlarla ilerletecek bir ERP uygulamasına ihtiyacı bulunmaktaydı. YAPIRAY bu süreçte, dünyada kendi sektöründe de öne çıkan ve büyüme hedefleri ile birlikte hızlı karar mekanizmalarında doğru karar almaya yardımcı olacak SAP’yi hayata geçirmeye karar vermiştir.

Firmanız ve faaliyetlerinizle ilgili bilgi verebilir misiniz?

YAPIRAY, 1998 yılında bir uzmanlık şirketi olarak Yapı Merkezi bünyesinde edinilen deneyimleri entelektüel sermayesi sayarak kurulmuştur. Raylı Sistemlerde büyüme ve gelişmede sürdürülebilirlik prensibi ile gerek yatay gerekse dikey yönde hizmet ve ürünlerini geliştirmektedir. YAPIRAY, bugün Anahtar Teslim Raylı Sistem projeleri, mevcut Raylı Sistemlerin bakım-onarım ve takviye işleri, yüksek mühendislik çözümleri içeren tasarımları, Demiryolu Beton Travers, Makas Travers ve Metro Tipi Blok üretimiyle ülkemizin bu alanda en önemli çok-işlevli şirketidir.

SAP projenizi kısaca tanımlar mısınız?

YAPIRAY SAP projesi 6 Nisan 2015 tarihinde başladı. YAPIRAY’ın yürütmekte olduğu tüm Demiryolu Projeleri ve Üretim Tesislerinde eş zamanlı olarak çalışmaları başlatılan SAP Projesi, şirketin Lojistik ve Finansal işlemlerine ek olarak Proje Yönetimi, Üretim, Makine Parkı Yönetimi ve İnsan Kaynakları konularını da kapsayacak 9 ayrı modül ile Kavramsal Tasarım çalışmalarına başlamıştır. Proje süresi için 12 aylık bir planlama yapılmıştır.

SAP Projesinin Kavramsal Tasarım çalışmaları 12 kişilik Proje Ekibi ile gerçekleştirilmiştir. Yine her bir modül için ayrı ayrı destek aldığımız Çözümevi Proje Ekibi ile birlikte yaklaşık 25 kişilik aktif proje ekibi ile tamamlanan kavramsal tasarım çalışmaları Ocak 2016’da Entegrasyon Testleri ile tamamlanmıştır.

Projenin, Şubat 2016’da Etiyopya’da devam eden projemizin tüm çalışanlarının ve SAP Danışmanlarının katılımı ile 10 gün süren Eğitim ve Entegrasyon Testleri çalışmaları da Etiyopya’da (Kombolcha) tamamlanmıştır.
1 Temmuz 2016’da canlı kullanıma başarıyla geçen proje ile gerek iş gücü gerekse zamandan tasarruf edilerek katma değer oluşturulmuştur.

Bu projeye neden ihtiyaç duydunuz?
YAPIRAY’ın, vizyonunu ve stratejik hedeflerini destekleyebilecek, aynı zamanda kurumsallaşma yolunda hızlı adımlarla ilerletecek bir ERP uygulamasına ihtiyacı bulunmaktaydı. YAPIRAY bu süreçte, dünyada kendi sektöründe de öne çıkan ve büyüme hedefleri ile birlikte hızlı karar mekanizmalarında doğru karar almaya yardımcı olacak SAP’yi hayata geçirmeye karar vermiştir. Proje sonunda, ayrı ayrı depolanan raporlama metotlarının ve şirketin entelektüel hafızasının tek bir çatı altında toplanmasının yanı sıra, iş körlüğü sonucu oluşan zaman ve efor kayıplarını da en aza indirmek hedeflenmiştir.

Proje kurumunuza ne gibi faydalar sağladı?

Proje şirketin tüm faaliyet kollarını her bir lokasyonda geliştirilmiş iş süreçleri ile birbirine entegre hale getirmiştir. Bu sayede şirket içi iletişim ve etkileşim de verimliliği artırmak amacıyla uygulamaya konan Lean Management (Yalın Yönetim) yapısı ile bütünleştirilen SAP, zaman ve emek verimliliğinin artırılması ve devamlılığını sağlayacak temel bir altyapı olmuştur.

Sağlanan bu etkin altyapı ile karar verme mekanizmalarının doğru zamanda, doğru içerikte ve doğru verilerle beslenmesi sağlanarak, şirketin sürdürülebilir etkin yönetim yapısı güçlendirilmiştir.

Çözümevi’nin projeye katkılarından bahsedebilir misiniz?
Proje başlamadan önce yapılan değerlendirme çalışmalarında standart SAP çözümlerinin inşaat sektörü için yetersiz kalabileceği sonucuna ulaşılmış ve bu nedenle özellikle Proje Yönetimi ve İnşaat Sektörüne özel uyarlamaları ile projemize destek vereceğine inandığımız Çözümevi Danışmanlık firması ile proje gerçekleştirilmiştir. Çözümevi danışmanlık firması, İnşaat sektöründeki tecrübeleri ve sektöre özel SAP çözümleri ile projenin sürekliliğini sağlamış olup, hem Türkiye’de hem de yurtdışındaki lokasyonlar ile sürekli iletişim halinde olmuştur.