SAP PP/DS (SAP Advanced Planning)

Hızla değişen pazar ve yaşam koşulları, üretimde esnekliği zorunlu hale getiriyor. Talebin bir adım önünde olmak için tüm tedarik zinciri planlama faaliyetlerini destekleyen ve entegre eden güçlü bir platforma, gelişmiş planlama ve optimizasyon araçlarına ihtiyaç duyuluyor. Bu alanda gelişmiş bir çözüm sunan SAP Production Planning and Detailed Scheduling (SAP Üretim Planlama ve Detaylı Çizelgeleme SAP PP/DS), üreticiler için iki temel işlev sunuyor: (1) Ürün ihtiyaçlarını karşılamak için dahili üretim veya dışarıdan tedarik önerileri oluşturmak (üretim planlama | production planning) (2) Kaynak çizelgelenmesini ve sipariş terminlerini ayrıntılı olarak optimize edip planlamak (detaylı çizelgeleme | detailed scheduling)

SAP PP/DSnedir?

SAP Advanced Planning and Optimization (APO) çözümününüretim planlama ve detaylı çizelgeleme modülü, SAP S/4HANA ile entegre çalışıyor.

SAP PP/DS’nin SAP S/4HANA’ya geçişi, uyumlu bir süreç entegrasyonuyla birlikte ana veri ve işlemsel veriler için CIF (core interface) altyapısında sadeleştirmeler içeriyor. Ayrıca kapasite durumunu izlemek için Fiori tabanlı uygulamalar ile Gantt şemalarını baz alan üretim çizelgeleme panosu yer alıyor.

SAP PP/DSile üretim verimliliğini en üst düzeye çıkarın!

 • Dahili üretim ve dışarıdan tedarik zincirlerinde arz ve talep planlamasını iyileştirin.
 • Satış, malzeme ve diğer verilere erişmek için SAP ERP ile güçlü bir entegrasyona sahip olun.
 • Tahminleme yeteneklerinizi geliştirerek stok ikmallerini en aza indirin.
 • Orta ve uzun vadeli talep planlarını genel tedarik kapasitenizle uyumlu hale getirin.
 • Tüm fabrikalarınız için optimize edilmiş üretim planlaması yapın.
 • Siparişler için gerçekçi ve yerine getirilebilir terminler belirleyin.

Neden SAP PP/DS tercih etmelisiniz?

Üretim planlaması, hem SAP ERP hem de PP/DS modülünde aynı temel ilkeleri izliyor ve aynı süreçleri kullanıyor. Ana veri kayıtlarını, özellikle üretim yerleri, malzeme ana verileri, ürün ağaçları, işyerleri, iş planları veya planlama reçetelerini esas alıyor. Planlama sonuçları, planlı siparişlere, ardından da üretim emirlerine dönüştürülüyor. Üretimin, planlı siparişlere dayalı olarak yürütülen seri üretim şeklinde yapılması da mümkün oluyor.

SAP PP/DS, beklenmeyen durumları yönetirken fayda sağlıyor. Müşteri siparişini iptal ederse, tedarikçi kaynaklı problemler ve geciken dışarıdan tedarikler olduğunda, makina arızası yaşandığında veya proses beklenenden fazla ıskarta veriyorsa, SAP PP/DS esnek planlama yapmanıza olanak tanıyor. Ayrıca, kaynak kapasiteleri, üretim lokasyonlarına özel üretim kısıtları, stok hedefleri, malzeme ve periyodik planlama kısıtları gibi üretim parametrelerini kullanarak optimum üretim planını oluşturuyor.

SAP PP/DS neler sunuyor?

PP/DS modülü, iş planı, ürün ağacı, kapasite tanımları, çalışma saatleri, vardiya tanımları, hazırlık matrisleri gibiüretim planlamaana verilerini kullanarak, yapılacak operasyonların üretim kaynakları üzerine sonlu olarak yerleştirilmesi, sıralanması ve çizelgelenmesi işlemlerini gerçekleştiriyor. Bu işlemleri çeşitli sezgisel (heuristik) yöntemlerle yapabildiği gibi, maliyetleri en aza indirme mantığıyla çalışan optimizasyon yöntemlerini de kullanabiliyor.

SAP PP/DS’in en önemli işlevlerinden olan çizelgeme optimizasyonuyla, sisteme tanımlanacak farklı ürün grupları arasındaki üretimöncesi hazırlık sürelerini en aza indirmek veya talebi zamanında karşılamaya çalışan bir çizelgeleme sonucu ortaya çıkarmak mümkün oluyor. Bunun için kullanılan optimizasyon, genetik algoritma mantığına göre çalışıyor.

SAP PP/DS çözümü ile şu gelişmeler sağlanabiliyor:

 • Hem üretim hemde satın alma için tedarik önerileri oluşturmak
 • Kaynak-sipariş çizelgelemesini planlamak ve optimize etmek
 • Uzun tedarik süresi olan ve darboğaz kaynaklarda üretilen ürünleri planlamak
 • Teslimat sürelerini kısaltmak
 • Zamanında dağıtım performansını artırmak
 • Hazırlık sürelerini en aza indirmek
 • Üretim hatlarının verimliliğini artırmak
PP/DS SAP

SAP PP/DS ile taleplerin önünde koşun!

Talep Planlama (Demand Planning| DP)

 • Kapsamlı talep tahminlemesi araç seti
 • Makro işlevselliğe sahip yapılandırılabilir planlama kütüphanesi
 • Yaşam döngüsü, promosyon ve işbirliğine dayalı talep planlaması

Tedarik Ağı Planlama (Supply Network Planning| SNP)

 • Entegre çalışan satın alma, üretim, dağıtım ve taşımacılık süreçleri
 • Tüm tedarik zinciri boyunca ürün akışı planlaması
 • Farklı ayrıntı seviyeleri için planlama yeteneği
 • Sezgi, kural veya optimizasyon tabanlı algoritma seçimi
 • Gelişmiş emniyet stoğu planlama algoritmaları

Üretim Planlama ve Detaylı Çizelgeleme (Production Planning and Detailed Scheduling| PP/DS)

 • Çok katmanlı üretim planlaması
 • Söz verilen siparişi zamanında karşılama kabiliyeti
 • Mevcut veya özel sezgisel yöntemlerin seçimi
 • Parti miktarı hesaplamaları ve kaynak bulma desteği
 • Stoğa üretim, siparişe göre üretim, sipariş ürün reçetesi ile sipariş üzerine üretim, sipariş üzerine mühendislik, proje üretimi ve akış üretimi konularında destek
 • Sipariş ilişkilendirmesi

Küresel Sipariş Karşılama (Global Available-to-Promise)

 • Diğer SAP uygulama ve bileşenleriyle sorunsuz entegrasyon
 • Tanımlanmış bir kapsamda tanımlanmış belgeler üzerinde küresel uygunluk kontrolleri
 • Ürün veya yer değiştirme stratejilerini kullanan kurallara dayalı ATP
 • Anahtar müşterilere verilen taahhütleri kontrol etmek için ürün tahsisi
 • Ön sipariş işleme
 • Malzeme listesi patlamasını tetiklemek ve bileşen kontrollerini gerçekleştirmek için çok seviyeli ATP
 • Söz verilen siparişi zamanında karşılama kabiliyeti

Küresel tedarik zincirinizin genelinde arz ve talebi dengeleyin

SAP Gelişmiş Planlama ve Optimizasyon (SAP APO) ile tedarik zinciri yönetimini (SCM) geliştirin.

 • Talep ve arz için entegre, sınıfının en iyisi işlevsellik
 • Üretim planlaması
 • Küresel sipariş karşılama (G-ATP)
 • Tedarik ağı verimliliğini en üst düzeye çıkarın
 • Tahmin ve talep yönetimi
Bize Ulaşın

Daha detaylı bilgi ve demo talepleriniz için formu doldurabilirsiniz.